Samen sterk voor een dementievriendelijk Drenthe

Alle twaalf Drentse gemeenten maken zich sterk voor een dementievriendelijke provincie. Om inwoners met dementie zo lang mogelijk een waardig en zelfstandig leven te kunnen bieden, sloegen deze gemeenten, de provincie Drenthe, Zilveren Kruis, Alzheimer Nederland afdeling Drenthe, Netwerk Dementie Drenthe en Samen Dementievriendelijk de handen ineen.

Een unieke samenwerking die werd vastgelegd in het convenant Dementievriendelijk Drenthe. Tijdens de werkconferentie Zorglandschap Drenthe op 27 september jl. werd dit convenant door alle partijen ondertekend.

Dementievriendelijke samenleving

In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar 550.000. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis.
Het doel van Dementievriendelijk is om de komende jaren Nederlanders bewust te maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. Dementievriendelijk Drenthe is een goed voorbeeld van de inclusieve samenleving.

Rol Proscoop

Proscoop is betrokken geweest bij de organisatie van de werkconferentie waar alle partijen het convenant ondertekenden.
Ouderenzorg staat hoog op onze agenda. Onze adviseurs adviseren over hoe u ambities voor integrale zorg voor ouderen kunt verwezenlijken. Op lokaal of regionaal niveau en met de betrokken samenwerkingspartners. Het gaat hier om maatwerk advies over bijvoorbeeld een plan van aanpak, de opzet van een programma ouderenzorg, het aanjagen van een netwerkgroep of een data-dialoog-doen-traject.

Gerelateerde items

Regiotour ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ maakt stop in Flevoland

Donderdag 1 juli maakte de 'Regiotour Een nieuwe generatie langer thuis' een digitale sto... Lees meer

Specialistische jeugdhulp in Drenthe; POH-Jeugd

Huisartsen zijn een belangrijke partij bij het verwijzen van jeugdigen naar (specialistis... Lees meer

Programma Veerkracht voor ouderen in de Achterhoek

De afgelopen jaren is er in de Achterhoek intensieve samenwerking tussen alle partners in... Lees meer