Good goan: prettig ouder worden in Markelo

Prettig oud worden in Markelo, dat is het uitgangspunt van de intentieverklaring die huisartsenpraktijken Rosing & Bruins Slot en Meereboer & De Jonge, thuiszorgorganisatie Carint Reggeland, welzijnsorganisatie Salut, ouderenvereniging Markelo, ouderen en mantelzorgers en de gemeente Hof van Twente afgelopen vrijdag ondertekenden.

Samen gaan zij zich de komende tijd sterk maken voor voldoende passende zorg, activiteiten en voorzieningen voor ouderen en mantelzorgers in Markelo, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen op een verantwoorde en prettige manier. Het netwerk richt zich op ouderen in kwetsbare situaties, op mantelzorgers en ook ‘jongere ouderen’, de beginnend kwetsbare mensen.

Wethouder van Zwanenburg heeft namens de gemeente zijn handtekening gezet onder de intentieverklaring. Hij sprak lovende woorden over het project, dat als voorbeeld kan dienen voor hoe je als zorg-, hulpverleners en gemeente samen kunt anticiperen op de toename van het aantal ouderen. De gemeente wil graag meedenken over bijvoorbeeld een snellere afhandeling van vragen.

Fase 2

De ondertekening van de intentieverklaring is de afsluiting van de eerste fase die het ouderennetwerk Markelo heeft doorlopen. Afgelopen maanden heeft het netwerk een gezamenlijke visie, ambitie en doelstellingen ontwikkeld. Deze vormen de basis voor het vervolg van het netwerk in fase 2.

Initiatiefnemers

Huisartsenpraktijk Rosing en Bruins Slot, thuiszorgorganisatie Carint Reggeland en welzijnsorganisatie Salut hebben begin 2019 het initiatief genomen tot het opzetten van het netwerk. Voor de ontwikkeling van het netwerk hebben zij financiële ondersteuning in de vorm van een subsidie van ZonMw ontvangen.

Rol Proscoop

Adviseur Sjoukje Kruisselbrink maakt namens Proscoop deel uit van het ouderennetwerk. “Ik heb het netwerk mogen begeleiden bij het ontwikkelen van de samenwerking, de gezamenlijke visie, ambities en doelstellingen. Daarnaast heb ik door focusgesprekken met ouderen en mantelzorgers de doelgroep meer betrokken bij het netwerk.”

Gerelateerde items