Arie Jongejan: ‘Een hele andere kijk op gezondheidszorg’

Proscoop draagt bij aan het streven naar betere gezondheidszorg: zinnig, zuinig en dichtbij huis voor iedereen. Arie Jongejan, directeur/bestuur Proscoop over de stappen die we moeten maken: ‘We moeten een hele andere kijk op gezondheidszorg krijgen. Niet meer in hokjes denken maar dwars door en over domeinen heen’.

Veerkracht en eigen regie

‘Burgers worden steeds meer aangemoedigd hun gezondheid in eigen hand te nemen. Zorgaanbieders, gemeenten en andere (lokale) partijen spelen daar op in en doen veel om de burger te ondersteunen.
Het zorglandschap verandert en als Proscoop spelen wij daar op in. Onder andere door ons steeds meer te richten op populatiegerichte zorg. Dat begint bij het in beeld brengen van wat nodig is om gepaste zorg en ondersteuning te bieden aan een groep mensen. Om er vervolgens mee aan de slag te gaan, is naast informatie over de groep die het betreft, samenwerking tussen professionals nodig. Zowel binnen en tussen de eerstelijnszorg, de tweedelijnszorg, gemeenten en organisaties binnen het sociaal domein. Op regionaal, lokaal en zelfs op wijkniveau. Dit betekent inzet en een open mind voor het bouwen aan (verdergaande) samenwerking binnen, maar ook buiten de geijkte kaders.

Cruciale rol voor eerste lijn

De laatste jaren hebben we als Proscoop een actieve rol gespeeld in het organiseren van de eerstelijnszorg en de vorming van multidisciplinaire samenwerkingen. De eerste lijn heeft zich versterkt en speelt een cruciale rol in het veranderende zorglandschap. Zo is er ketenzorg ontstaan rondom met name chronische aandoeningen en krijgt de samenwerking met gemeente steeds meer vorm. Populatiegerichte zorg is de volgende stap.

Duurzame samenwerking in zorg en welzijn

Proscoop zet hierop in, door in gebiedsgerichte teams samen met het veld verder te werken aan duurzame samenwerking in zorg en welzijn. We geloven in de kracht van samenwerking voor zorg en positieve gezondheid. Waarbij burgers betere en betaalbare zorg ervaren en meer regie hebben op hun gezondheid.’

Arie Jongejan, directeur/bestuurder Proscoop

Gerelateerde items

Jaarbericht Proscoop 2022

Het Proscoop jaarbericht 2022 is verschenen. Dit jaar stond in het teken van onze opgave om de sa... Lees meer

Jaarbericht 2021: Transformeren kun je leren?

Het Proscoop jaarbericht 2021 is verschenen. Afgelopen jaar hebben we gezien dat de transformatie... Lees meer

Programma Veerkracht voor ouderen in de Achterhoek

De afgelopen jaren is er in de Achterhoek intensieve samenwerking tussen alle partners in... Lees meer