Corona in kaart; inzicht op lokaal niveau biedt kansen voor populatiemanagement

Het coronavirus heeft ons een medisch probleem opgedrongen van historische omvang. In de eerste fase van de uitbraak nam de overheid, met het RIVM in het middelpunt van de aandacht, het voortouw. In de volgende fase wordt het tijd dat de gezondheidssector het vraagstuk regionaal oppakt. Hiermee komt populatiemanagement, het ontwikkelen van innovatieve en duurzame oplossingen voor groepen mensen, in één klap in beeld. Data en informatie spelen hierin een cruciale rol. 

De effecten van beleidsmaatregelen moeten goed bestudeerd worden om volgende uitbraken van het coronavirus in onze maatschappij snel de kop in te kunnen drukken. De Stichting Corona in Kaart richt zich op een compleet beeld van het virus op regionale schaal, gevoed door registraties vanuit meerdere, vooral lokale, bronnen. In de stichting zijn velen vertegenwoordigd.

Data uit Brummen

Een van de betrokkenen bij de Stichting Corona in Kaart is Marcel Kerkhoven, huisarts uit Brummen.
Marcel: ‘Momenteel zijn er veel landelijke initiatieven die data verzamelen en verwerken. Echter, op regionaal niveau ontbreekt de informatie om lokale zorg- en hulpverlening goed te ondersteunen. Zo is er weinig informatie beschikbaar over een lokaal gebied (wijk, buurt, postcodegebied). Op de vraag wat de Stichting kan toevoegen, antwoordt Marcel: ‘De Stichting pleit voor de realisatie van een open data platform. Het platform geeft op gedetailleerd niveau (huishouden, straat, buurt) informatie over de verspreiding van Corona. Met deze informatie ondersteunen we  lokale zorg- en hulpverlening in hun kerntaak conform het recent geformuleerde beleid. De Stichting heeft een subsidieaanvraag ingediend vanuit een brede coalitie van partijen om een dergelijk regionaal platform landelijk te kunnen faciliteren.’
Als laatste merkt Marcel op: ‘Wij zijn allemaal de dupe van het coronavirus. Nu kunnen we onbenutte kennis en kunde vanuit de zorg, samenleving en kennisinstellingen mobiliseren en relevant maken voor de regionale en lokale context. Dit is populatiemanagement in de praktijk.’

Meer informatie

Gerelateerde items

Wat vindt u van onze dienstverlening? We zijn benieuwd naar uw mening!

Samen met professionals, organisaties en netwerken realiseren wij een gezonde wijk, gemee... Lees meer

Webinar Geïntegreerde regionale data infrastructuur Achterhoek (GeRDA) groot succes

Woensdag 11 mei hebben ruim 50 bestuurders en andere geïnteresseerden kennis genomen van ... Lees meer