Lancering van website oncologienetwerken Achterhoek

Mensen met kanker krijgen steeds vaker (na)zorg binnen de eerste lijn. Oncologische netwerken op lokaal niveau dragen eraan bij dat patiënten deze zorg goed kunnen vinden. Dat is belangrijk, want mensen die leven met en na kanker, hebben behoefte aan begeleiding en ondersteuning op allerlei gebieden. Op www.oncologienetwerkenachterhoek.nl zijn sinds deze maand alle netwerken uit de Achterhoek te vinden, met de gegevens van de bijbehorende zorgverleners.

De Achterhoek kent inmiddels acht netwerken. Rondom het Streekziekenhuis Koningin Beatrix zijn 4 lokale netwerken opgericht in Winterswijk, Aalten, Lichtenvoorde en Eibergen. In de regio rondom het Slingeland Ziekenhuis zijn dat netwerken in Doesburg, Doetinchem, Didam en Hoog Keppel. Behalve dat de netwerken onderling contact hebben, wordt er ook contact gelegd met beide ziekenhuizen in de regio: het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en het Slingeland Ziekenhuis, de inloophuizen, huisartsen en de palliatieve zorg.

Zorg dicht bij de patient brengen

Een oncologisch netwerk kan helpen om de kankerzorg meer handen en voeten te geven. Adviseur Rudie van den Berg: “Het is een multidisciplinair samenwerkingsverband van eerstelijnszorgverleners, die rondom de patiënt staan, de zorg dicht bij de patiënt brengen, inspelen op de ontwikkelingen en zo goed voorbereid zijn op de toekomst.”

Rol Proscoop

Proscoop biedt ondersteuning bij het opzetten van de netwerken. “De zorg en nazorg voor mensen met kanker wordt voor de eerste lijn steeds belangrijker. Dat komt in de eerste plaats doordat het aantal mensen met een vorm van kanker stijgt. Het aantal mensen dat kanker overleeft neemt toe, het wordt meer een chronische ziekte. Dit betekent dat we meer mensen zien die soms jaren later de gevolgen ondervinden van hun behandeling en dan voor nazorg en zorgvragen in de eerste lijn komen. Verder is het steeds meer mogelijk om thuis een behandeling te ondergaan, iets wat mensen prettiger vinden en graag willen. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de zorg in de eerste lijn”. De netwerken willen samen met de andere stakeholders de gehele ‘route van de patiënt’ verbeteren, van ziekenhuis en oncologische revalidatie tot eerstelijnszorg, online hulp en ondersteunende nazorg.

Gerelateerde items

Nieuws uit de oncologiezorgnetwerken in Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek

Kanker krijgt steeds meer de vorm van een chronische ziekte. Dit heeft directe gevolgen v... Lees meer

Brede blik op gezondheid in Aalten

Op dinsdag 13 juni kwam een veertigtal mensen uit zorg, welzijn en gemeenteland bij elkaa... Lees meer

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer