Thema leefomgeving toegevoegd aan IJssellandScan

De IJssellandscan heeft een nieuw thema, namelijk leefomgeving. Hier is informatie te vinden over de gezondheidssituatie in een gemeente gerelateerd aan leefomgevingsindicatoren. De indicatoren zijn gekoppeld aan de Bouwstenen voor een gezonde leefomgeving: Leefstijl, Wonen en Werken, Mobiliteit, Meedoen en Gebouwen. De cijfers kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt ter ondersteuning van gebiedsplannen en -visies.

Gezondheid en leefomgeving

Gezond zijn betekent niet langer de afwezigheid van ziekte, maar ook dat je in staat bent de regie over je eigen leven te voeren. Preventie en de mogelijkheid om regie over je leven te kunnen voeren, vraagt óók iets van de ruimtelijke inrichting. Bovendien verandert het proces waarop de openbare ruimte wordt ingericht. Thema’s als duurzaamheid, leefbaarheid en gezondheid en participatie zijn in dat proces steeds belangrijker.

Bron van de indicatoren is onder andere de GGD Monitor. GGD IJsselland verzamelt jaarlijks gegevens over de gezondheid van inwoners. Daarnaast zijn ook andere bronnen geraadpleegd.

Bekijk het thema ‘Leefomgeving’ op deze IJssellandScan.

 

Gerelateerde items

Lentebijeenkomst Eibergen Gezond: ‘Bomen over gezondheid’

Op dinsdag 5 april kwamen meer dan 40 professionals uit zorg, welzijn en gemeente samen i... Lees meer

Organisaties verenigen zich in het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen

Het ROS-netwerk, waaronder Proscoop, heeft met 19 andere organisaties het Partnernetwerk ... Lees meer

Vlogjes: Zo werken wij aan gezondheid

Gezondheid werkt voor ons allemaal. Proscoop gelooft dat samenhang en samenwerking tussen... Lees meer