Subsidieaanvraag gecombineerde leefstijlinterventies voor Arnhem e.o.

Hoe kan een financiële impuls helpen om leefstijlverandering op gang te brengen? Hoe wordt leefstijlaanbod beter afgestemd op de behoefte? Waar heeft de burger behoefte aan en wat wil de huisarts graag weten? In Arnhem e.o. willen huisartsen, gecombineerde leefstijlaanbieders en het Sportbedrijf méér en beter met elkaar samenwerken. Het doel van deze samenwerking is burgers in Arnhem en omgeving op duidelijke wijze een passend, kwalitatief aanbod te bieden van gecombineerde leefstijlinterventies. Samen hebben zij een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMw.

Samenwerken loont bij gecombineerde leefstijlinterventies (GLI)

Er zijn in Arnhem verschillende samenwerkingen op het gebied van leefstijl. Zo werken het Sportbedrijf Arnhem, Menzis en Onze Huisartsen incidenteel samen rondom preventie en leefstijl. Daarnaast vinden Menzis en Onze Huisartsen elkaar op verschillende thema’s, zoals beweegzorg en dermatologie. Ook is er een prille regionale samenwerking tussen leefstijlcoaches.
Er gebeurt dus het één en ander, maar nog te versnipperd. Door al het aanbod samen te brengen ontstaat een helder beeld van waar passend aanbod is en wat er nog nodig is.
Dit levert uiteindelijk op dat wanneer er een (zorg)vraag ligt, er eenvoudig en snel het best passende GLI-aanbod bij te vinden is (JZOJP).

Netwerk Leefstijlcoaches Arnhem e.o.

Dit netwerk in oprichting (NLA i.o.) is sinds enkele jaren actief en mede-initiatiefnemer van deze integrale samenwerkingsimpuls. Samen met het netwerk, Sportbedrijf Arnhem en Onze Huisartsen heeft Proscoop een subsidieaanvraag voorbereid om vanuit de integrale samenwerking de GLI’s goed te implementeren in de regio. Proscoop biedt ondersteuning om de organisatie passend in te richten en ieders rol te versterken. Samen op weg naar het einddoel: ‘Optimale samenwerking die het aansluit bij de behoefte van inwoners’.

Manon Janssen, Sportbedrijf Arnhem e.o.: ‘Prettig om ondersteuning te krijgen vanuit Proscoop in het schrijfproces voor de subsidie aanvraag. Hun kennis en ervaring komen goed van pas en maken de kans op succesvolle aanvraag groter. Onderlinge afstemming verliep makkelijk‘.

Regioanalyse onderdeel van aanvraag

Een onderdeel van de subsidieaanvraag is een (omgevings)analyse. Deze analyse geeft de sociale- en gezondheidssituatie weer van de inwoners van de regio. Het biedt inzicht in het bestaande GLI-aanbod in de regio en de (nog te betrekken) relevante partijen. Daarnaast laat de analyse zien welke kansen en knelpunten er in de regio zijn voor het aanbieden van een GLI.

Meer informatie

Gerelateerde items

Nieuwe website met overzichtelijk aanbod Gecombineerde leefstijlinterventies regio Arnhem

Vind overzichtelijk het GLI aanbod van regio Arnhem op de nieuwe website: Lees meer

Arnhem Kansrijke Start – Geitenkamp krijgt eigen consultatiebureau

Op 3 januari gaat het consultatiebureau in de Geitenkamp van start. Dit is een nieuwe loc... Lees meer

Verwondering, broedplaatsen en de kracht van samen

Toen ik me een half jaar geleden voorbereidde op het sollicitatiegesprek bij Proscoop bek... Lees meer