Gecombineerde leefstijlinterventies: andere kijk op gezondheid in de Achterhoek

We zijn ons steeds meer bewust hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Goed eten, goed bewegen,  goede gedachtes en gewoontes bevorderen onze gezondheid. Programma’s als SLIMMER en Cool helpen burgers om hun leefstijl te verbeteren én regie te houden op een gezonde leefstijl. In de Achterhoek werken al veel burgers aan een gezonde leefstijl!

Werken aan gezondheid

Gezondheid is belangrijk en komt niet vanzelf. Dat weten ze in de Achterhoek ook en daar lopen al twee jaar op rij beide programma’s goed in elf gemeenten. Ook in ‘Coronatijd’ is er sprake van een goede doorloop. Nog steeds komen er meer deelnemers bij. Zo groeit het aantal mensen die anders naar hun gezondheid kijken, ermee aan de slag gaan en blijven.

Huisartsen verwijzen nieuwe deelnemers naar een GLI-programma in de buurt. Ook professionals uit welzijnsorganisaties of het sociaal domein vertellen burgers over het leefstijlprogramma. Die moeten dan wel eerst even langs de huisarts voor een verwijzing.

Zorgverzekeraars vergoeden de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) – SLIMMER en Cool – voor volwassenen met overgewicht en aanvullende risicofactoren vanuit de basisverzekering.
Mensen met een laag inkomen hebben vaker een achterstand qua gezondheid. Menzis en de Achterhoekse gemeenten bieden deze doelgroep extra mogelijkheden om te werken aan hun gezondheid door hen actief te informeren over de mogelijkheden van beide programma’s. Daarnaast vergoedt Menzis de GLI voor deze doelgroep ook wanneer zij geen aanvullende (gezondheids)risicofactoren hebben.

Andere kijk op gezondheid

In de GLI-programma’s is het belangrijk dat alle samenwerkende organisaties elkaar vinden in een andere, bredere kijk op gezondheid. Positieve gezondheid is een concept met een brede kijk op gezondheid die meer oplevert. De focus ligt op de mensen, hun eigen regie en hun veerkracht, en niet op ziekte en zorg.

In de Achterhoek is een samenwerking ontstaan tussen gemeenten, Menzis, GGD en de zorggroepen. Samen implementeren zij de leefstijlprogramma’s SLIMMER en Cool en bieden zij burgers extra mogelijkheden om te werken aan hun gezondheid.
Juist omdat iedereen elkaar kent en met elkaar samenwerkt, is een verwijzing naar de GLI eenvoudig, en blijft instroom laagdrempelig.

Rol Proscoop

Ons doel is werken aan een gezonde populatie in ons werkgebied. Wij zien dat positieve gezondheid een andere kijk op gezondheid en gezondheidszorg brengt. Daarom hebben we een begeleidende, initiërende en adviserende rol om de beweging richting Positieve Gezondheid op gang te krijgen. Dat doen wij door met Menzis en andere partijen komend jaar een brede scholing te organiseren voor praktijkondersteuners, wijkteams en buurtcoaches over positieve gezondheid en leefstijl.

Gerelateerde items

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic: Resultaten Achterhoek Rookvrij

In de Achterhoek werken we samen aan een rookvrije regio. In 2019 is vanuit de thematafel... Lees meer

Welzijn op Recept in beeld: videoserie om te delen

In 2020 is een start gemaakt met Welzijn op Recept in de Achterhoek en inmiddels zijn all... Lees meer