Organiseer kosteloos een lokale werksessie samenwerking GGZ!

Goede samenwerking tussen professionals uit de huisartsenpraktijk en collega’s uit andere disciplines in de verschillende GGZ-echelons is van groot belang. Hiervoor heeft het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ in overleg met alle partijen Landelijke Samenwerkingsafspraken GGZ (LGA) gemaakt. Om deze landelijk gemaakte afspraken lokaal of regionaal helder vorm te geven, helpt het wanneer professionals elkaar kennen en weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Werksessie organiseren

NHG-scholing wil de lokale of regionale samenwerking een impuls geven. Daarvoor is een werkbijeenkomst ontwikkeld. De ervaring leert dat een dergelijke bijeenkomst een belangrijke bron van inspiratie, informatie en ontmoeting is.

Accreditatie

De werksessie heeft een maximale duur van 2,5 uur inclusief pauzes (de omvang van een half dagdeel). De werksessie is geaccrediteerd voor 2 nascholingspunten voor huisartsen (ABC-1) en POH’s-GGZ (LV POH-GGZ of NVvPO). Andere disciplines kunnen een certificaat ontvangen voor hun eigen beroepsvereniging.

Kosten

Er zijn voor regionale partners/opdrachtgevers geen extra kosten verbonden aan deze werksessie. Deze kosten worden door de projectgelden gedekt. Wel verwachten wij dat de werving van deelnemers, het regelen van een locatie en mogelijke catering door de regionale partner wordt opgepakt.

Interesse?

Heeft u interesse om ook zo’n bijeenkomst of werksessie organiseren op lokaal of regionaal niveau?

Gerelateerde items

E-health huisartsenpraktijk in Arnhem, digitale vernieuwing en werkplezier

Hoe kunnen we innovatief en met plezier inspelen op de toenemende zorgvraag? Huisartsenpr... Lees meer

GGZ Regioplan ‘Samenwerken en Verwijzen’ regio Apeldoorn-Zutphen

In de regio Apeldoorn-Zutphen werken vertegenwoordigers vanuit GGZ, verslavingszorg, huis... Lees meer

Specialistische jeugdhulp in Drenthe; POH-Jeugd

Huisartsen zijn een belangrijke partij bij het verwijzen van jeugdigen naar (specialistis... Lees meer