Gezondheid als vertrekpunt in landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024

Eind mei 2020 is de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 gepresenteerd. Met de titel ‘Gezondheid breed op de agenda’ wordt duidelijk waar landelijke prioriteiten liggen op het gebied van publieke gezondheid. In de nota wordt richting gegeven aan het lokale gezondheidsbeleid van gemeenten. Interessant hierbij zijn de vragen: ‘Wat zijn de speer- en aandachtspunten voor u?’, en ‘wie heeft u nodig om lokaal belangrijke issues over gezondheid aan te pakken?’

Gezondheid op korte en lange termijn

Het coronavirus maakt dat de focus meer dan ooit op gezondheid ligt; op de effecten voor Nederlanders op de korte en de lange termijn. Nu ligt die focus vooral bij de vraag hoe we samen de pandemie het hoofd kunnen bieden. Maar het is belangrijk om ook vooruit te blijven kijken naar wat nodig is om onze gezondheid blijvend verder te versterken. De vier gezondheidsvraagstukken liggen in lijn met andere landelijke programma’s die al lopen, zoals het Nationaal Preventieakkoord of Langer Thuis, en sluiten goed aan bij het beleid van zorgverzekeraars, ziekenhuizen, eerstelijnsprofessionals. De problemen die ten grondslag liggen aan de gezondheidsvraagstukken veroorzaken een grote ziektelast, leiden tot minder goede gezondheid voor kwetsbare groepen of tot hogere kosten in de zorg en maatschappij. De landelijke nota vormt de basis voor gemeenten om hun lokale gezondheidsbeleid vorm te geven. Want uiteindelijk gaat het om oplossingen in de regio of gemeente, op maat, dicht bij mensen: de juiste zorg op de juiste plek.

Gezondheid als vertrekpunt

Samenwerking en preventie hebben – nog nadrukkelijker dan voorheen – een plaats in de nieuwe landelijke nota gezondheidsbeleid. Om gezondheid nu en in de toekomst te kunnen waarborgen is samenwerking nodig binnen én buiten de zorg. Krachten bundelen tussen en met zorgverleners, gemeenten, welzijn, zorgverzekeraars en natuurlijk inwoners om een gezamenlijk doel te bereiken: betere zorg en gezondheid voor iedereen. Daarom is het goed om als zorgverleners de verbinding te leggen, kansen en mogelijkheden te zoeken in het gezondheidsbeleid, landelijk, regionaal en lokaal. Proscoop denkt hierin graag met u mee!

Vier gezondheidsvraagstukken uit de nota

We schetsen kort de vier gezondheidsvraagstukken uit de nota en wat deze voor zorgverleners betekenen:

  • Verbeteren van gezondheid in de fysieke- en sociale leefomgeving: Een gezonde fysieke leefomgeving kan bijdragen aan bijvoorbeeld de vermindering van eenzaamheid en overgewicht. Een ongezonde fysieke leefomgeving kan juist een bron van ziektelast zijn. Wat kunt u als zorgverlener met dit onderwerp? Hou het dicht bij huis: hoe toegankelijk is uw praktijk? Is uw gezondheidscentrum rookvrij? Kent u de mogelijkheden voor sport en bewegen in de woonomgeving van uw patiënten?
  • Verminderen van gezondheidsachterstanden: Wie rijker en hoger opgeleid is, leeft gemiddeld langer en in betere gezondheid. Gezondheidsachterstanden zijn hardnekkig en zijn de afgelopen decennia niet of nauwelijks kleiner geworden. Wat kunt u als zorgverlener met dit onderwerp? Heeft u oog voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? Weet u het sociale wijkteam te vinden als er onderliggende problemen zijn? Werkt u aan een Kansrijke Start?
  • Verlagen van de druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen: Er zijn signalen dat prestatiedruk en sociale media negatief effect hebben op de gezondheid van jeugd en jongvolwassenen. Er is meer risico op psychische problemen, zoals depressies, slaapproblemen en toenemende stress. Wat kunt u als zorgverlener met dit onderwerp? Denk bijvoorbeeld aan de inzet van POH-GGZ Jeugd. Signaleert u risicogroepen, zoals kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOV) of kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking?
  • Vitaal ouder worden: Er komen in de toekomst steeds meer ouderen met een chronische aandoening. Daarnaast nemen sociale problemen onder ouderen toe, zoals eenzaamheid. Het kabinet zet onder andere hierop in met het programma Langer Thuis. Proscoop is actief betrokken bij verschillende initiatieven om ondervoeding bij kwetsbare thuiswonende ouderen tegen te gaan. Ondervoeding bij ouderen komt vrij vaak voor, maar wordt niet of onvoldoende gesignaleerd. Vijftien tot dertig procent van de thuiswonende ouderen is ondervoed. En nu mensen langer thuis wonen, is de verwachting dat het aantal mensen met ondervoeding toeneemt.

Proscoop denkt met u mee

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over de nieuwe landelijke nota, hoe het beleid er in uw gemeente uitziet, of wat en wie u nodig heeft om lokaal/regionaal belangrijke issues over gezondheid aan te pakken? We sparren graag met u! Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

Download hier de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 ‘Gezondheid breed op de agenda’.

Gerelateerde items

Brede blik op gezondheid in Aalten

Op dinsdag 13 juni kwam een veertigtal mensen uit zorg, welzijn en gemeenteland bij elkaa... Lees meer

Jaarbericht Proscoop 2022

Het Proscoop jaarbericht 2022 is verschenen. Dit jaar stond in het teken van onze opgave om de sa... Lees meer

Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de re... Lees meer