Ontwikkelingen rondom samenwerken netwerken oncologie

Er wordt stevig ingezet op het zorg- en ondersteuningsaanbod in de eerste lijn rondom oncologische patiënten. In onze regio zijn lokale netwerken opgericht of in ontwikkeling om de opvang van patiënten te verbeteren. Deze netwerken dragen bij aan de samenwerking tussen en binnen de verschillende lijnen en maakt het aanbod overzichtelijk voor de patiënt en voor de zorgverleners. 

Ontwikkelingen in de regio

De netwerken zijn volop in ontwikkeling; variërend van bouwen van een website tot contact leggen met alle stakeholders in de regio. Er wordt door de eerstelijns professionals vanuit de netwerken behoorlijk veel werk verzet.
In de Achterhoek heeft onlangs het tweede overleg plaats gevonden tussen de trekkers van de netwerken Achterhoek Oost en  -West, vertegenwoordiger van Santiz en oncologieverpleegkundigen/programma/teammanagers oncologie/paramedici van zowel SKB als het Slingeland Ziekenhuis.
Doel is om elkaar te vinden en het aanbod van zorg voor patiënten met en na kanker vanuit zowel de ziekenhuis als thuissituatie te verbeteren en beter vindbaar te maken.

Ook in de regio Zutphen vond in oktober 2019 een dergelijk overleg plaats met Gelre Ziekenhuizen, oncologienetwerk Zutphen en Sensire. Het is zoeken hoe de huisartsenzorg hierbij op een goede manier te betrekken.

Het oncologienetwerk Apeldoorn heeft op 18 november 2019 in het Gelre Ziekenhuis Apeldoorn een brede bijeenkomst georganiseerd voor haar netwerkleden. Gastsprekers waren Cathrien Tromp (internist-oncoloog Gelre) en Roeline Hubertse (adviseur Proscoop). Het is erg mooi om te zien hoe in Apeldoorn de eerste- en tweedelijnswerkers elkaar steeds beter en makkelijker vinden, meer naar elkaar verwijzen, sneller contact opnemen rondom bepaalde problematiek en patiëntenzorg.

En er gebeurt meer, ook in de andere regio’s van Proscoop. U leest erover in onze brochure Brochure Bouwen aan samenwerking rond oncologie.

Rol Proscoop

Eén van de speerpunten van Proscoop is de burger centraal te zetten in al onze projecten. Het ondersteunen van oncologienetwerken is daar een prachtig voorbeeld van.
Adviseurs van Proscoop begeleiden, stimuleren en enthousiasmeren zorg- en hulpverleners bij het ontwikkelen van de netwerken en de verbinding met andere stakeholders. De contacten die we vanuit Proscoop hebben richting IKNL zijn hierbij zeer ondersteunend.

Gerelateerde items

Oncologienetwerk Apeldoorn: Borstkanker en keuzes

Op 14 juni vond vanuit het Oncologienetwerk Apeldoorn een fysieke bijeenkomst plaats in U... Lees meer

Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

Maandag 20 juni jl. volgden bijna 250 mensen het webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld.... Lees meer

Doorbraak professionaliseringslag oncologiezorgnetwerken in de regio

Meer dan 800.000 mensen in Nederland leven met na de diagnose kanker.  Hoewel een groot d... Lees meer