Programma Nu Niet Zwanger regio Arnhem uitgebreid met negen regiogemeenten

Nu Niet Zwanger (NNZ) is er voor kwetsbare mensen (m/v) die nu niet zwanger willen worden. Dit wordt gedaan door een actieve begeleiding, beginnend bij een eerlijk gesprek over de kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Vanaf 1 juni 2020 werken – naast de gemeente Arnhem – ook de regiogemeenten Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar met het programma NNZ. Dit programma valt onder actielijn 1 van het landelijk programma Kansrijke Start.

NNZ richt zich op mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd met een combinatie van complexe problematiek. Vaak zijn ze in beeld bij één of meerdere hulpverleners.

Gemeenten en organisaties zorg- en welzijn

Door het commitment aan het programma NNZ van de tien gemeenten ontstaat de kans voor organisaties in zorg- en hulpverlening om de keten te optimaliseren. Het projectteam gaat hiermee aan de slag.
Momenteel worden de aandachtsfunctionarissen binnen alle deelnemende organisatie getraind, zoals Sociaal Wijkteam Arnhem, IrisZorg, verloskundigen, Jeugdgezondheidszorg GGD, Veilig Thuis, Leger des Heils, MEE, Stichting Onderdak, Boriz, Philadelphia en Pluryn.

Keten van hulpverleners en somatische keten

Kern van de aanpak van NNZ is het bieden van actieve begeleiding, beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. NNZ is het eerste programma in Nederland dat deze doelgroep outreachend ondersteunt bij het maken van een bewuste keuze over het moment van hun kinderwens en hen bij wens tot uitstel van de kinderwens desgewenst actief begeleidt bij het realiseren van hun keuze voor geschikte anticonceptie.
Nu Niet Zwanger investeert daarbij in twee belangrijke ketens:

  • De hulpverleningsketen bestaat uit professionals/ instellingen die direct contact hebben met de doelgroep en een rol vervullen in de begeleiding van de cliënt. Het is een brede groep van (jeugd) hulpverlening en jeugdbescherming-, welzijn- of financiële begeleiding instellingen, sociale wijkteams e.d.. Nu Niet Zwanger ondersteunt en stimuleert deze professionals in het signaleren, bespreken en het nemen van verantwoordelijkheid op kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Het projectteam houdt zich actief bezig met het benaderen en aansluiten van netwerkpartners in de gemeente Arnhem en de negen regio-gemeenten.
  • De somatische keten bestaat uit medische professionals die nodig zijn om anticonceptie te kunnen realiseren wanneer anticonceptie niet via reguliere wijze mogelijk is.
    De medische professionals in deze keten zijn huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, artsen seksuele gezondheid en apothekers.
    Het somatisch netwerk in (gemeente) Arnhem bestaat uit Rijnstate/POP poli, Artsen Rutgershuis Oost, de Vroedvrouwenpraktijk Doesburg, Dieren, Brummen en omstreken en de Apotheek de Witte in Arnhem. Hiermee zijn concrete samenwerkingsafspraken gemaakt.

Samenwerking met huisarts(praktijken)

In de regio Arnhem is Nu Niet Zwanger op zoek naar huisartsen en/of huisartspraktijken die affiniteit hebben met dit onderwerp en met het programma willen samenwerken op het moment dat het reguliere circuit niet volstaat. Dit kan zijn omdat cliënt geen huisarts heeft, cliënt anticonceptie niet via eigen huisarts wilt laten plaatsvinden, de huisarts anticonceptie niet kan realiseren of cliënt geen financiële middelen heeft. Het consult en zo nodig ook het anticonceptiemiddel worden dan vergoed vanuit het programma NNZ.
Kent u, of bent u een huisarts die dit zou willen oppakken? U kunt dit doorgeven aan de inhoudelijk coördinator Tine Hendriks of Annelies Diependaal van Zeeland, projectleider NNZ regio Arnhem.

Meer informatie

Projectteam:

  • Inhoudelijk coördinator is Tine Hendriks, NNZ@vggm.nl – 088 – 3555467 of 06 – 31997031.
  • Projectleider is Annelies Diependaal van Zeeland, adviseur Proscoop, annelies.van.zeeland@proscoop.nl – 06 – 13614635

Website Nu Niet Zwanger

Gerelateerde items

Evaluatie programma Nu Niet Zwanger regio Arnhem

In het tweede kwartaal van 2021 is het programma Nu Niet Zwanger regio Arnhem geëvalueerd... Lees meer

Netwerk Programma Nu Niet Zwanger Regio Arnhem blijft zich uitbreiden

Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) een bewuste keuze te maken over ... Lees meer

Kansrijke Start kwetsbare gezinnen in Apeldoorn en Epe

In Apeldoorn slaan professionals de handen ineen om kwetsbare zwangeren en ouders de help... Lees meer