Vervolgronde panelonderzoek gedrag en welbevinden maatregelen Corona

Op dit moment heeft Nederland te maken met een pandemie. De overheid heeft daarom maatregelen getroffen, die invloed hebben op het dagelijks leven. De RIVM onderzoekt samen met GGD GHOR Nederland hoe de samenleving met de maatregelen en adviezen omgaat. Dit onderzoek is in het voorjaar gestart en blijft doorlopen om een goed beeld te vormen over deze invloed. Preventief gedrag speelt een belangrijke rol bij het samen onder controle krijgen van het coronavirus. 

De huidige situatie vraagt veel van mensen: ze beperken immers vrijheid en mogelijkheden. Dit kan impact hebben op de mentale, fysieke, en sociale gezondheid. En op de verwachting hoe lang mensen de maatregelen steunen. Deze inzichten helpen de overheid om burgers beter te kunnen ondersteunen en informeren om de gedragsregels op te blijven volgen.

Panelonderzoek vervolg

Er is weer een nieuwe ronde gestart. Mensen die al eerder deelnamen aan dit panelonderzoek ontvangen via hun mail een link voor deze vervolgronde. Heeft u nog niet eerder deelgenomen, dan nodigt het RIVM-GGD GHOR u uit in te stappen in deze ronde.

Link naar de aanmeldpagina 

Resultaten onderzoek

Resultaten worden gebruikt voor het nationale en lokale beleid. De inzichten helpen om burgers beter te kunnen ondersteunen en informeren. Het vragenlijstonderzoek is
inmiddels vijf keer uitgevoerd in het voorjaar en de zomer van 2020. De resultaten worden van het onderzoek gedragsregels en welbevinden zijn in de laatste update van 12 november samengebracht:

 • Samenvatting ronde 1 t/m 5
 • Naleven gedragsregels
 • Verklaringen gedrag
 • Welbevinden en leefstijl
 • Draagvlak
 • Communicatie en vertrouwen
 • Hoe onderzoek uitgevoerd
 • Thuisblijven, testen en quarantaine

Meer informatie

 • Het RIVM brengt in kaart hoe de uitbraak van het coronavirus verloopt. Hiervoor worden gegevens verzameld en geanalyseerd. Hier leest u welke activiteiten het RIVM onderneemt om de uitbraak te volgen.
 • Het gaat hier om een gedragswetenschappelijk onderzoek dat RIVM en GGD GHOR uitvoeren namens de regionale GGD’en) en een wetenschappelijke adviesraad. Deze raad bestaat uit top-experts in de gedrags- en communicatiewetenschappen. Het onderzoek loopt bij panels van verschillende GGD’en.
 • Wij verwerken de uitkomsten in onze regiobeelden. Dit is mogelijk omdat het onderzoek is uitgezet bij panels van verschillende GGD’en, waardoor de resultaten te koppelen zijn aan resultaten uit het verleden.

 

 

Gerelateerde items

Nieuwe website met overzichtelijk aanbod Gecombineerde leefstijlinterventies regio Arnhem

Vind overzichtelijk het GLI aanbod van regio Arnhem op de nieuwe website: Lees meer

Arnhem Kansrijke Start – Geitenkamp krijgt eigen consultatiebureau

Op 3 januari gaat het consultatiebureau in de Geitenkamp van start. Dit is een nieuwe loc... Lees meer

Verwondering, broedplaatsen en de kracht van samen

Toen ik me een half jaar geleden voorbereidde op het sollicitatiegesprek bij Proscoop bek... Lees meer