Inspirerende online sessie: Regionale invloed op Juiste Zorg op de Juiste Plek

Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) staat voor een grote hervorming van de zorg. Met de mogelijkheden van mensen als uitgangspunt, het voorkómen van duurdere zorg, zorg dichterbij mensen thuis en meer andere vormen van zorg, zoals e-health. De inbreng van patiënten is hierbij belangrijk, maar valt tot nu toe tegen. PGOsupport organiseert voor zorgverleners en beleidsmakers in de regio een gratis online sessie. U ontdekt hier wat JZOJP is en hoe u bijdraagt aan de juiste zorg op de juiste plek. In de sessie worden aansprekende goede voorbeelden gepresenteerd. De online sessie wordt gehouden op dinsdag 22 september 16.00 – 17.00 uur.

Online programma

PGOsupport biedt deze sessie aan als onderdeel van een online programma over effectief en gelijkwaardig samenwerken voor betere kwaliteit van zorg en leven. U kunt aan één sessie, meerdere of het gehele programma meedoen. Het programma bestaat uit:

  • vier online inspiratiesessies, telkens van 16.00 -17.00 uur, in september
  • een online interactieve talkshow met prominenten
  • uitreiking Impactprijzen op donderdag 1 oktober 15.00 – 17.00 uur

Meer informatie en aanmelden

Link naar het gehele programma

Inschrijfformulier

Proscoop

Wij hechten grote waarde aan het betekenisvol betrekken van burgers en patiënten bij gezondheid en zorg. Een waardevol evenwicht – tussen wensen en behoeften van hen en zorgaanbieders en beleidsmakers – draagt bij aan het verhogen van de eigen regie op gezondheid, kwaliteit van zorg en beheersbaarheid van financiële middelen. Wij helpen beleidsmakers en zorgaanbieders bij het creëren van dit evenwicht.

 

Gerelateerde items

‘Doe mee in de samenleving, dat houd je gezond’: interview met Anjo Geluk en Mieke Sol

Wonen, welzijn en zorg zijn voor iedereen belangrijk. Zeker voor ouderen, zo vertellen An... Lees meer

‘Een nieuwerwetse werkweek met veel burgerparticipatie’

Een van de elementen van populatiegericht werken is burger centraal of burgerparticipatie... Lees meer

Digitale praktijkmiddag over SOLK bij kinderen en jongeren

Veel zorg- en welzijnsprofessionals vinden de zorg voor kinderen of jongeren met Somatisc... Lees meer