Triple Aim; meer gezondheid voor minder geld door integrale zorg

Meer gezondheid voor minder geld door integrale zorg, dat is Triple Aim in een notendop. In de afgelopen vijf jaar hebben er proeftuinen voor Triple Aim plaatsgevonden. In het onlangs verschenen rapport ‘Triple Aim in Nederland. Betere zorg met minder kosten’ staan de resultaten van deze projecten.

Theorie en praktijkvoorbeelden in rapport
Het rapport geeft een goed beeld van wat er in de proeftuinen is gebeurd en bevat een aantal praktijkvoorbeelden (onder meer integrale wijkaanpak Maastricht, big data in Leiden en substitutie en zorgpad in Arnhem). Het beschrijft de zes leidende principes van Triple Aim en gaat in op de triple aim scan. Ook wordt uitleg gegeven over begrippen als shared savings en populatiemanagement.

Niet alleen mooie theorie of managementtool
Het programma ‘Betere zorg met minder kosten’ heeft in ieder geval bewezen dat triple aim niet alleen een mooie theorie is of een managementtool. Stannie Driessen van Vilans: ‘Triple Aim werkt in Nederland. Kijk naar het concept Positieve Gezondheid van Machteld Huber. Deze visie op persoonsgerichte zorg gaat heel erg over de positie van het individu binnen een populatie. Dat past dus helemaal binnen de lessen van Triple Aim.’

Meer ruimte en vertrouwen in de bekostiging
Het rapport laat drie mensen aan het woord over de toekomst van Triple Aim. Caroline Baan van het RIVM is als onderzoeker betrokken bij de Landelijke Monitor Proeftuinen (LMP). Zij zegt dat er in de proeftuinen veel tijd en energie is gestoken in samenwerking: elkaar leren kennen, vertrouwen, een governancestructuur opbouwen, trial & error en het opzetten van een data-informatiesysteem. Ze pleit voor meer ruimte en vertrouwen in de bekostiging.
Internationaal expert in de theorie en praktijk van Triple Aim Marc Berg komt ook aan het woord in het rapport. Hij zegt dat Nederland goed bezig is met het invoeren van waardegedreven zorg, maar dat de vooruitgang wordt bemoeilijkt door schotten tussen de zorgdomeinen. ‘Het is bijvoorbeeld de reden waarom substitutie tussen huisartsen en ziekenhuis niet tot stand komt.’

Rol Proscoop
Proscoop omarmt Triple Aim en wij zijn kwartiermaker voor een duurzame organisatie van goede zorg en gezondheid in Noordoost-Nederland. Twee van de proeftuinen zijn gelegen in ons werkgebied. In Overijssel Vitaal Vechtdal, en in Arnhem Pelgrim. Ook in andere regio’s zien we steeds meer belangstelling voor het toepassen van Triple Aim, voor het opzetten en toepassen bieden wij begeleiding en advies. 

Gerelateerde items

Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de re... Lees meer

Oncologienetwerk Apeldoorn: Borstkanker en keuzes

Op 14 juni vond vanuit het Oncologienetwerk Apeldoorn een fysieke bijeenkomst plaats in U... Lees meer

Nieuwe website met overzichtelijk aanbod Gecombineerde leefstijlinterventies regio Arnhem

Vind overzichtelijk het GLI aanbod van regio Arnhem op de nieuwe website: Lees meer