Gezondheidsdata regionaal met elkaar delen? Zo werkt het in Zwolle.

Op vrijdag 28 mei 2021 organiseerde ‘Population Health Data NL’ (PHDNL) een kennissessie over het regionaal delen van data. De Regionale Zorgalliantie in regio Zwolle (RZA) is één van de netwerken waarin het regionaal delen van data nu wordt ontwikkeld. Proscoop is projectleider van dit data-initiatief. Adviseur Lisette Kikkert gaf presentatie over het plan van aanpak van de RZA en bijbehorende kansen en uitdagingen. De presentatie is hier terug te kijken. 

Het was een waardevolle sessie, waarin naast het data-initiatief in Zwolle ook een presentatie werd gegeven door Bas Rekveldt, werkzaam bij Scamander. Bas vertelde over ontwikkelingen van het Platform Midden Holland in regio Gouda. Ook zijn presentatie is online terug te kijken via deze link.

Waarom zijn deze ontwikkelingen zo relevant?

Iedereen is het erover eens dat onze gezondheidszorg onder druk staat. We worden ouder, de zorgvraag wordt steeds complexer, personeel raakt schaars en de kosten nemen toe. Geen enkele organisatie of zelfs sector kan deze uitdagingen in zijn eentje het hoofd bieden. We zullen dus domeinoverstijgend moeten samenwerken. Data faciliteert in het maken van onderbouwde keuzes. Zo kunnen de juiste interventies worden gekozen, voor de juiste populatie, op de juiste plek en door de juiste professional. Ook wat betreft data heeft geen enkele organisatie of sector een volledig beeld. Iedereen heeft een stukje van de puzzel, en door deze informatie te delen ontstaat een meer integraal inzicht in alle aspecten van gezondheid.

Ons uiteindelijke doel is dat we toewerken naar een regionale data- en informatievoorziening, waarin databronnen op een veilige manier gekoppeld worden en waar gezondheidsvraagstukken kunnen worden beantwoord. Dit levert niet alleen veel inzicht op in de (on)gezondheid van de populatie, maar zorgt ook voor een efficiëntere organisatie van ‘Business Intelligence’ in de regio. Een grotere schaalgrootte biedt een oplossing voor kleinere individuele organisaties, die vaak uitdagingen ervaren op het gebied van bijvoorbeeld capaciteit, licenties, tools en expertise.

Over Population Health Data NL

Population Health Data NL creëert en beheert een publieke infrastructuur voor zorg- en gezondheidsdata en faciliteert de uitwisseling van kennis. Samen werken we aan meer gezonde jaren voor alle Nederlanders door kosteneffectief, impactvol en innovatief gebruik van data.

Gerelateerde items

Regionale Zorgalliantie in regio Zwolle: Publicatie infographic en update

De Regionale Zorgalliantie in Zwolle (RZA) is een netwerk van bestuurders uit zorg en wel... Lees meer

Regionale Business Intelligence: data delen voor een gezonde regio

In opdracht van de Regionale Zorgalliantie in Zwolle (RZA) werken Proscoop en Q-Consult Z... Lees meer

Het professionaliseren van regionale Business Intelligence in de zorg

Roadmap: welke fases doorloop je en wat levert elke fase op?

Auteurs: Lisette Kikke... Lees meer