Elektronische gegevensuitwisseling; webinars voor bestuurders en zorgverleners

In een serie webinars worden zorgverleners en bestuurders geïnformeerd over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGIZ). De webinars zijn gratis en worden georganiseerd door het NEN gezamenlijk met het ministerie van VWS. Het ministerie werkt aan de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Digitale gegevensuitwisseling in de zorg moet veilig, efficiënt en gewaarborgd in wet- en regelgeving plaatsvinden. Het NEN ontwikkelt in opdracht van het ministerie én samen met het zorgveld een stelsel van normen en certificatieschema’s die het fundament zijn voor de elektronische gegevensuitwisseling.

Goede en betaalbare zorg

Om in de toekomst goede en betaalbare zorg te kunnen verlenen, is het essentieel dat zorgverleners en bestuurders beschikken over adequate, actuele en uniforme informatie. De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) regelt dat specifieke gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners verplicht elektronisch gaat verlopen. Dat dit grote impact heeft is zonder twijfel en het is van belang dat zowel zorgverleners als bestuurders in de zorg blijven aangeschakeld bij deze ontwikkelingen.
Erik Gerritsen, secretaris-generaal bij het ministerie van VWS, roept bestuurders en zorgverleners op om deel te nemen:  ‘Iedereen wil, iedereen steekt er al heel veel energie in, maar we moeten het echt met elkaar doen.’

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)

In de aanloop naar het afsluitend webinar ‘Samenwerken aan dé bouwstenen voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg’ zijn er drie webinars van drie kwartier te volgen:

Het afsluitend webinar ‘Samenwerken aan dé bouwstenen voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg’, georganiseerd door het ministerie VWS en NEN geven experts onder leiding van presentator Erik Peekel inzicht in het beoogde doel, het wettelijke kader, en de rol van NEN normen en certificatieschema’s die de basis gaan vormen van het Egiz-project. Ook is er een vooruitblik naar de aanpak voor de komende jaren, welke NEN-normen worden herzien of ontwikkeld en hoe u invloed kunt uitoefenen.

Proscoop

Proscoop onderkent de waarde van digitale zorg. Onze adviseurs denken met u mee over de stapsgewijze aanpak, de duurzame inzet van gegevensuitwisseling en de implementatie van digitale middelen. Naast de vragen over de kansen en mogelijkheden die digitale zorg bieden en de implementatie van middelen in de praktijk, is wet- en regelgeving van fundamenteel belang. De serie webinars van NEN en ministerie VWS vinden wij een informatieve toerusting voor bestuurders en zorgverleners die te maken hebben of krijgen met digitale gegevensuitwisseling.

Gerelateerde items

Babyconnect: digitale gegevensuitwisseling een stap dichterbij!

Bijna 90 geboortezorg organisaties uit de regio’s Arnhem, Boxmeer, Nijmegen, Ede, Tiel en... Lees meer

Derde ronde voucher ZonMw: een collega als digicoach

Twee subsidierondes om een collega op te leiden tot digicoach werden al na twee dagen van... Lees meer

Babyconnect; geboortezorg op weg naar naadloze digitale gegevensuitwisseling

De kwaliteit van de geboortezorg verbeteren door digitale gegevensuitwisseling; iedere zo... Lees meer