Jaarbericht 2020: Een jaar om niet te vergeten

Het Proscoop Jaarbericht 2020 is verschenen. Het geeft ons de gelegenheid om in te zoomen op een aantal grotere programma’s en projecten verdeeld over ons werkgebied. Dit hebben we gedaan aan de hand van Populatiegerichte zorg. Als we vooruitkijken merken we dat we samen met regionale partners meer actieve stappen zetten gericht op integrale samenwerking. Het belang hiervan wordt ook door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport steeds meer onderstreept.

Sinds maart 2020 bevinden we ons in een ongekende situatie. Huisartsen, ziekenhuizen en alle andere zorgverleners in de eerste lijn, verpleeghuizen, GGD- en en overheden staan onder grote druk. Gericht op het bestrijden van het coronavirus, de zorg zo efficiënt, veilig en effectief mogelijk te bieden en vaccinaties te regelen. Van iedereen in zorg en welzijn wordt het uiterste gevraagd. Ook wij werken anders. De beste gezondheid,  daar gaan we onverminderd voor. Flexibiliteit is voor ons vanzelfsprekend. En ook wij passen ons aan en blijven ons, vanuit onze maatschappelijk opdracht, inzetten om de zorgsector te ondersteunen.

Klik hier om het jaarbericht te lezen.

Gerelateerde items

Wat de ROS’en kunnen betekenen op werkthema’s van het Integraal Zorg Akkoord

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte afspraken met een groot aanta... Lees meer

Proscoop schenkt laptops aan Medical Checks for Children

Vorige week heeft Proscoop laptops geschonken aan een goed doel. Marijke Maalderink, mana... Lees meer

Programma Veerkracht voor ouderen in de Achterhoek

De afgelopen jaren is er in de Achterhoek intensieve samenwerking tussen alle partners in... Lees meer