De relevantie van een businesscase bij zorgprocessen

Proscoop ziet de relevantie om bij verbetering, innovatie of optimalisatie van zorgprocessen een businesscase te maken. Een businesscase staat nooit op zichzelf en moet bijdragen aan verbeterde ervaren kwaliteit van zorg, betere gezondheid van inwoners en een verlaging van de kosten. Onze adviseurs zijn getraind om samen met (zorg)professionals een heldere, begrijpelijke businesscase te maken.

Businesscase

Een businesscase brengt systematisch in kaart wat de voor- en nadelen van een vernieuwing zijn. Hiermee ontstaat inzicht in de investeringen, kosten en opbrengsten voor stakeholders. Om een business case te kunnen maken, moet er een duidelijke kans of probleem liggen en dient er een concrete invulling te bestaan. De kunst van de businesscase is om zeer zorgvuldig de kosten van de huidige werkwijze tegen de baten van de verbeterde werkwijze te zetten.

Toegevoegde waarde

Een businesscase wordt voor meerdere doelen worden ingezet. Een businesscase biedt inzicht in de haalbaarheid, complexiteit en looptijd van het betreffende project. Met een business case kan ook worden aangetoond dat een bepaalde (minder of niet effectieve) zorghandeling juist beter kan worden afgeschaft en welke kostenbesparing dat oplevert.
De adviseur schetst een beeld van de waarde van de (beoogde) verbetering of innovatie en geeft een inschatting van wat er bij de realisatie ervan moet gebeuren. Voor verschillende stakeholders zijn telkens andere zaken belangrijk. Wat in ieder geval in een businesscase terug te vinden is, is het volgende:

  • Kosten
  • Baten (financieel)
  • Kwaliteitseffecten
  • Informatie over implementatie benodigdheden/randvoorwaarden en kosten

Een businesscase helpt aannames en verwachtingen vooraf te formuleren en onderbouwen. Hiermee ontstaat inzicht in de inspanningen en investeringen die nodig zijn om het project te doen slagen. Vervolgens toont monitoring en evaluatie aan dat aannames en verwachtingen al dan niet behaald worden.

Interesse

Heeft u een interessant project of een innovatief zorgproces waar een businesscase waarde kan toevoegen? Bent u geïnteresseerd in hoe een businesscase u daarbij verder helpt? Neem dan contact op met één van onze adviseurs Monique Schmidt  of Jantien Heideman.

Gerelateerde items

Jaarbericht 2020: Een jaar om niet te vergeten

Het Proscoop Jaarbericht 2020 is verschenen. Het geeft ons de gelegenheid om in te zoomen op een ... Lees meer