Tien jaar Welzijn op Recept: brug tussen zorg en welzijn

Dit jaar bestaat Welzijn op Recept tien jaar. Het concept slaat een brug tussen het medische en het sociale domein, en is inmiddels in meer dan 110 Nederlandse gemeenten beschikbaar. Het levert zorgverleners meer spreekuurtijd en patiënten meer gezondheid op. De belangrijkste ervaringen en tips van zorgverleners, patiënten en samenwerkingspartners zijn verzameld in het boek ‘Pareltjes van Welzijn op Recept’, met een voorwoord van staatssecretaris Paul Blokhuis.

Ongeveer de helft van de patiënten in de wachtkamer van de huisarts heeft psychosociale problemen. Eenzaamheid, ziekte in de familie, verlies van werk of relatieproblemen veroorzaken vaak lichamelijke klachten als pijn en vermoeidheid. Ook mentale klachten als stress, somberheid en angst komen voor. Opvallend is dat mensen met psychosociale problemen vaker naar de huisarts gaan dan andere mensen.

In 110 gemeenten beschikbaar

Tien jaar geleden werd speciaal voor deze groep in Nieuwegein een pilot gestart, met steun van ZonMw. Hierbij verwees de huisartsenpraktijk mensen, na een goed gesprek over meer dan de lichamelijke gezondheid, door naar de lokale welzijnsorganisatie: Welzijn op Recept was geboren.

Inmiddels is dit concept in meer dan 110 gemeenten beschikbaar. Niet alleen de huisarts maar ook andere zorgverleners verwijzen mensen met psychosociale klachten door naar het sociale domein. Men spreekt met elkaar over de behoeften en interesses, bijvoorbeeld met een welzijnscoach. Samen wordt gekeken naar een passende activiteit die positieve ervaringen en sociale contacten oplevert.

Win-win

Patiënten die Welzijn op Recept hebben gekregen, vertellen in ‘Pareltjes van Welzijn op Recept; praktijkverhalen en meer’ dat het hun kwaliteit van leven heeft verhoogd en hun gezondheid verbeterd; zowel lichamelijk als de psychisch. Huisartsen geven aan dat Welzijn op Recept de druk op het spreekuur vermindert. Samengevat: minder psychosociale klachten en minder onnodig zorggebruik.

‘Met Welzijn op Recept willen we bereiken dat mensen het gevoel hebben er weer bij te horen’, vertelt Miriam Heijnders van het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept. ‘Het richt zich op een kwetsbare groep mensen, op zowel jongeren als ouderen. De focus ligt op een integrale samenwerking van veel verschillende professionals in een wijk en gemeente.’

Lokale kleur

Hoewel Welzijn op Recept een vast stappenplan kent, is er veel ruimte voor lokale invulling. In de uitgave ‘Pareltjes van Welzijn op Recept; praktijkverhalen en meer’ zijn de ervaringen en tips van huisartsen, welzijnswerkers en gemeenten uit heel Nederland opgenomen. Ook de visie van de belangrijkste partners van Welzijn op Recept, zoals InEen, Sociaal Werk Nederland, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en de gemeenten, is in het boek terug te vinden. Met als gezamenlijke uitkomst: Welzijn op Recept vormt een brug tussen het zorg- en het sociaal domein.

Vanuit het ministerie van VWS volgt met veel interesse Welzijn op Recept. Onderzoeken die tot nu toe in Nederland zijn uitgevoerd naar de effectiviteit van Welzijn op Recept geven een indicatie dat het zorggebruik in de eerstelijnszorg daalt.

Rol Proscoop

Met ondersteuning van Proscoop wordt in verschillende gemeenten gewerkt aan de lokale kleur van Welzijn op Recept. Zo zijn er in Arnhem momenteel oriënterende gesprekken, verkeert Flevoland in de opstartfase en zijn wij betrokken in de gemeenten Zwolle, IJsselmuiden, Assen, Emmen, Vechtdal, Kampen, Steenwijkerland en de acht Achterhoekse gemeenten.

Gerelateerde items

Zorg voor innoveren: standaardscholing Welzijn op Recept voor welzijnscoaches

De regeling voor Implementatie- en Opschalingscoaching (IOC) van Zorg voor innoveren heeft aanvra... Lees meer

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer

Welzijn op Recept

In plaats van het ‘traditionele recept’ of de verwijzing voor te schrijven, verwijst de h... Lees meer