Regiotour ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ maakt stop in Flevoland

Donderdag 1 juli maakte de ‘Regiotour Een nieuwe generatie langer thuis’ een digitale stop in Flevoland. Deze digitale conferentie gaat de regio’s af met een uitgebreid programma. Bedoeld om iedereen die met én voor ouderen werkt te inspireren en elkaar te informeren. Zo worden wonen, welzijn, onderwijs, zorg en het publieke domein samengebracht. In de regiotour voor Flevoland inspireerde Proscoop adviseur Ayse Baltaci de deelnemers tijdens een workshop over Positieve Gezondheid in Flevoland.

WEL in Flevoland: samen positiever gezond(er)

De kerngedachte van WEL is:  ‘Iedereen gezond en gelukkig, ongeacht wie je bent en wat je kunt… wie wil dat niet?’
Immers, gezondheid is veel meer dan ziek zijn en niet ziek zijn. Het gaat over wat het leven betekenis geeft. Er zijn veel dingen die goed zijn voor de gezondheid: contact met mensen, de natuur en sportclubs maar ook deelname aan bijvoorbeeld een theatergezelschap. Dat geeft energie en een goed gevoel. Dat is waar het om gaat bij positieve gezondheid.

Adviseur Ayse Baltaci verzorgde vanuit WEL een deelsessie van de regiotour. Ayse: ‘Tijdens de deelsessie hebben we meer verteld over de invloed van positieve gezondheid en hoe we dit in de regio Flevoland aanpakken, welke initiatieven er zijn en wat de opbrengst daarvan is. Het is mooi om te ervaren dat door het gedachtegoed van positieve gezondheid een andere kijk op ziekte en zorg ontstaat. En natuurlijk is dit van betekenis voor onze ouderen in de samenleving die langer thuis wonen, eigen regie voeren en er toe doen.’

Bredere kijk op nieuwe generatie ouderen

Het aandeel ouderen in Nederland neemt toe, we worden immers steeds ouder. De meeste ouderen zijn vitaal. Tegelijkertijd verwachten we in de toekomst een toename van ouderen met één of meerdere chronische aandoeningen. Daarbij houden ouderen meer de regie, wordt er gekeken naar eigen kracht in plaats van beperkingen van de oudere en ligt de focus op een betekenisvol leven. Vanuit deze bredere kijk op gezondheid is het bieden van ondersteuning en zorg in netwerkverband essentieel om echt van betekenis te zijn voor de oudere medemens. Proscoop organiseert deze samenwerking tussen mensen uit sociaal, publiek en medisch domein, liefst samen met de doelgroep. Met als doel het langer thuis wonen en leven mogelijk te maken, met aandacht voor de behoefte en beleving van ouderen.

De regiotour gaat verder

De regiotour vervolgt haar route door andere regio’s: 21 september (Veluwe, Arnhem en Achterhoek) en 8 oktober (Overijssel en Drenthe). Bent u betrokken bij en werkzaam met ouderen? Dan kunt u zich nu al inschrijven. De voorbeelden die in andere regio’s inspiratie hebben gebracht kunt u vinden (klik op het logo) in de infotheek op de website van de regiotour.

Beter Oud

De regiotour is een initiatief van de partners van BeterOud, regionale ouderendelegaties, de programma’s van ZonMw, Programma Langer Thuis van het Ministerie van VWS en lokale en regionale (kennis)partners. Proscoop verzorgt deelsessies in het programma van de regio’s in haar werkgebied. De volledige route is hier te bekijken.

Gerelateerde items

Week tegen ondervoeding van 7 t/m 11 november

In de week van 7 t/m 11 november is het Lees meer

Samenwerken aan Positieve Gezondheid in Aalten

Op donderdag 29 september vond in Aalten de bijeenkomst ‘Samenwerken aan Positieve Gezond... Lees meer

Welzijn op Recept in beeld: videoserie om te delen

In 2020 is een start gemaakt met Welzijn op Recept in de Achterhoek en inmiddels zijn all... Lees meer