Inspirerende online bijeenkomst Samenwerken in de wijk

Op 5 november organiseerden Medrie en Proscoop de online bijeenkomst ‘Samenwerken in de wijk, hoe doe je dat’. Inspiratie en interactie stonden centraal tijdens deze praktische avond, waarbij de twee sprekers Erik Dannenberg en Jan Joost Meijs garant stonden voor frisse en prikkelende inzichten. De bijeenkomst telde 150 kijkers werkzaam in zorg en welzijn, in de regio’s Flevoland, Hardenberg en Zwolle. 

Vermeende efficiency
Avondvoorzitter was Roeline van Driel (adviseur Proscoop) en Henny Knoop (regiomanager Medrie Zwolle) verzorgde het inhoudelijke welkomstwoord. De eerste spreker, Erik Dannenberg (voorzitter Divosa) bood in vogelvlucht een beeld van de ontwikkelingen in het sociale domein. Zijn belangrijkste conclusie is dat dat deze sector langzaam overgeorganiseerd raakt, waarbij de vermeende efficiency juist tot meer kosten leidt. Burgers en patiënten moeten in zijn optiek niet in vakjes en hokjes geplaats worden en nodeloos worden geïndiceerd en gemedicaliseerd, maar ondersteuning krijgen gericht op eigenwaarde. Hierbij moeten we overgaan van sociale uitsluiting, segregatie of integratie naar een samenleving waar sociale inclusie het uitgangspunt is. In een sociaal inclusieve samenleving hoort iedereen erbij, doet iedereen ertoe en doet iedereen mee. Zo kunnen mensen met een beperking gebruikmaken van de eerstelijnszorg in de wijk, reguliere scholen bezoeken en aan de slag gaan bij werkgevers in de buurt en daar de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Een eerste stap hierin is de mens centraal stellen niet zijn beperking.

Presentatie Erik Dannenberg

Positief perspectief
De tweede spreker van de avond, Jan Joost Meijs, haakte hierop in. Zijn concept ‘Welzijn op recept’ stimuleert de verwijzing van patiënten naar de juiste netwerken. Dit ontlast de huisartsenzorg en biedt de patiënt een positief perspectief in plaats van ‘een pil’. Jan Joost Meijs gaf de deelnemers een aantal prikkelende opdrachten die ze in de break-out rooms bespraken. Ze deelden de uitkomsten vervolgens in de uitzending met de anderen. Hier verliep de techniek niet altijd vlekkeloos, maar de meeste groepen gingen enthousiast met elkaar in gesprek.

Presentatie Jan Joost Meijs

Zelf aan de slag
Bij de afronding kregen belangstellenden de uitnodiging om zich te melden bij het secretariaat van hun Medrie-regio. Zij ontvangen dan nadere informatie over het opstarten van een project in hun wijk.
Heeft u ook interesse? Dan kunt u zich aanmelden bij:

Flevoland@medrie.nl
Hardenberg@medrie.nl
Zwolle@medrie.nl

Wat is Samenwerken in de wijk
Samenwerken in de wijk is erop gericht kwetsbare bewoners met een meervoudige, complexe zorgvraag passende zorg- en behandeling te bieden, zo dicht mogelijk bij huis. Het doel is om mensen zo lang mogelijk hun eigen regie te laten voeren en hun zelfredzaamheid te behouden of, waar mogelijk, te vergroten. Door de steeds groter wordende groep kwetsbare ouderen wordt het belang van samenwerking in de wijk steeds belangrijker.

Gerelateerde items

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer

Welzijn op Recept

In plaats van het ‘traditionele recept’ of de verwijzing voor te schrijven, verwijst de h... Lees meer

Terugblik Eibergen Gezond: Webinar Armoede, schuld en gezondheid

Er hangt een energieke sfeer in de groep rondom Lees meer