Ontwikkelingen SOLK Drenthe

De juiste zorg voor patiënten met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) is ingewikkeld. De schattingen lopen uiteen, maar men gaat er meer en meer vanuit dat ongeveer 50% van hetgeen er binnen de medisch specialistische zorg gebeurt SOLK gerelateerd is. Dit brengt de nodige zorgkosten met zich mee en vraagt om een betere behandeling en preventie van SOLK. Ook in Drenthe maakt Proscoop zich hier sterk voor.

In Drenthe heeft Proscoop de opdracht vorm te geven aan een regiegroep SOLK in het adherentiegebied van Treant en het opzetten van concrete activiteiten die er aan bijdragen dat de samenwerking tussen professionals rond patiënten met SOLK-problematiek wordt verbeterd en versterkt en deze patiënten op het juiste moment, de juiste zorg ontvangen.

Enquête UMCG

In samenwerking met UMCG en het transmuraal bureau van het Treant ziekenhuis is een speciale vragenlijst uitgezet onder huisartsen en medisch specialisten. De uitkomsten van deze enquête worden gebruikt om aanknopingspunten te vinden voor interventies om de zorg voor patiënten met SOLK in de Treant-regio te verbeteren.

Heeft u de vragenlijst niet ontvangen, en bent u werkzaam in het adherentiegebied van Treant, maar wilt u wel een bijdrage leveren als huisarts of medisch specialist? Laat het ons weten en wij sturen u de enquête toe.

Netwerk Psychosomatisch therapeuten Noordoost Nederland

Op 13 november vond de startbijeenkomst plaats voor het op te richten netwerk Psychosomatiek Noordoost Nederland. Psychosomatisch fysio- en oefentherapeuten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de behandeling van verschillende psychosomatische klachten, zoals bijvoorbeeld SOLK.

Deze zorgverleners zijn echter vaak lastig te vinden voor patiënten en verwijzers. Daarnaast hebben psychosomatisch therapeuten onderling weinig contact, terwijl dat wel wenselijk is. Een netwerk vergroot de vindbaarheid en het geeft een duidelijkere profilering. Lees hier meer.

Gerelateerde items

Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de re... Lees meer

Gezonde jeugd Apeldoorn, vroege signalering van aanhoudende klachten

Op 10 november 2021 organiseerde het netwerk SOLK en Jeugd Apeldoorn een webinar ‘Je gaat... Lees meer

Terugkijken: Praktijkmiddag voor professionals over SOLK bij jongeren

Op 23 november organiseerde Proscoop samen met de partners van Lees meer