Netwerkbijeenkomst Hardenberg; SOLK bij volwassenen

Revalidatiearts Tjerk de Ruiter en psycholoog Niels Fahrenhorst hebben het initiatief genomen om met SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) aan de slag te gaan in de regio Hardenberg. Samen met een voorbereidingsgroep en Proscoop organiseerden zij op 31 oktober jl. een avond voor professionals uit de regio. Er bleek veel belangstelling voor deze netwerkbijeenkomst, ruim 50 zorg- en hulpverleners waren aanwezig.

SOLK is een omvangrijk probleem. De schattingen lopen uiteen, maar men gaat er meer en meer vanuit dat ongeveer 50% van hetgeen er binnen de medisch specialistische zorg gebeurt SOLK gerelateerd is.

Hoogleraar Psychosomatiek Judith Rosmalen opent de avond met een korte inleiding over het vraagstuk SOLK. Roeline van Driel van Proscoop laat de aanwezigen nadenken over het belang van netwerken en de mogelijke opzet daarvan. Diverse professionals vertellen in korte pitches wat zij SOLK-patiënten bieden.

Op weg naar lokale netwerken

Na een korte pauze verdelen de deelnemers zich in vier kleinere (lokale) groepen. Er is tijd voor kennismaking, uitwisseling van kennis en er werd nagedacht over een betere (lokale) aanpak van SOLK-problematiek. In elke groep worden vervolgafspraken gemaakt.
In de vier deelregio’s zullen professionals uit zorg, sociaal domein elkaar blijven ontmoeten. Door bijvoorbeeld intervisie en/of het bepreken van aspecten van organisatie van de zorg beogen zij de zorg voor SOLK-patiënten in hun lokale situatie te verbeteren.

In de zomer van 2020 staat een vervolgbijeenkomst voor gehele regio gepland. Wilt u daarbij aanwezig zijn? Neem dan contact met ons op.

SOLK op de kaart

Proscoop ondersteunt tal van projecten op het gebied van SOLK. We zijn betrokken bij regionale samenwerkingsverbanden en organiseren diverse bijeenkomsten. Proscoop zet zich ook in om bij politiek en overheid aandacht te krijgen voor deze problematiek.

Gerelateerde items

Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de re... Lees meer

Verwondering, broedplaatsen en de kracht van samen

Toen ik me een half jaar geleden voorbereidde op het sollicitatiegesprek bij Proscoop bek... Lees meer

Gezonde jeugd Apeldoorn, vroege signalering van aanhoudende klachten

Op 10 november 2021 organiseerde het netwerk SOLK en Jeugd Apeldoorn een webinar ‘Je gaat... Lees meer