Gezondheid centraal en zorg die aansluit bij behoeften van inwoners

De betekenis van gezondheid heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld. Door het anders denken over en definiëren van gezondheid, richten recente benaderingen zich niet langer alleen op fysiek functioneren en ziekte, maar bijvoorbeeld ook op een betekenisvol leven, mentaal welbevinden en eigen regie. Proscoop gelooft in deze brede benadering van gezondheid en gebruikt dit als vertrekpunt voor verandering. Onze doelstelling is om de organisatie van zorg en welzijn beter te laten aansluiten bij de behoefte van inwoners: waarde gedreven zorg. Onze strategie is inzichtelijk gemaakt in een onlangs verschenen infographic. Deze is hier te bekijken

Met deze strategie leveren we een bijdrage aan de antwoorden op ontwikkelingen die op ons afkomen. Mede door de ontwikkelingen in de gezondheidszorg neemt in bijna alle landen ter wereld de gemiddelde levensverwachting toe. Dit zorgt voor een toename in het aantal personen met meerdere (chronische) aandoeningen tegelijkertijd, waardoor de zorgvraag steeds complexer wordt. De zorg komt daarmee onder druk te staan. De kosten nemen toe en personeel raakt schaars.

De aanpak zoals verbeeld in de infographic vereist samenwerking op veel terreinen. Lokaal, regionaal en landelijk. Vanuit onze maatschappelijke opdracht als ROS Proscoop leveren we graag onze bijdrage!

Gerelateerde items

Digitale zorg implementeren in een gezondheidspraktijk

Digitale toepassingen in de gezondheidspraktijk zijn een waardevolle toevoeging. Digitale... Lees meer

Regionale Zorgalliantie in regio Zwolle: Publicatie infographic en update

De Regionale Zorgalliantie in Zwolle (RZA) is een netwerk van bestuurders uit zorg en wel... Lees meer

Jaarbericht 2020: Een jaar om niet te vergeten

Het Proscoop Jaarbericht 2020 is verschenen. Het geeft ons de gelegenheid om in te zoomen op een ... Lees meer