Gezondheid centraal en zorg die aansluit bij behoeften van inwoners

De betekenis van gezondheid heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld. Door het anders denken over en definiëren van gezondheid, richten recente benaderingen zich niet langer alleen op fysiek functioneren en ziekte, maar bijvoorbeeld ook op een betekenisvol leven, mentaal welbevinden en eigen regie. Proscoop gelooft in deze brede benadering van gezondheid en gebruikt dit als vertrekpunt voor verandering. Onze doelstelling is om de organisatie van zorg en welzijn beter te laten aansluiten bij de behoefte van inwoners: waarde gedreven zorg. Onze strategie is inzichtelijk gemaakt in een onlangs verschenen infographic. Deze is hier te bekijken

Met deze strategie leveren we een bijdrage aan de antwoorden op ontwikkelingen die op ons afkomen. Mede door de ontwikkelingen in de gezondheidszorg neemt in bijna alle landen ter wereld de gemiddelde levensverwachting toe. Dit zorgt voor een toename in het aantal personen met meerdere (chronische) aandoeningen tegelijkertijd, waardoor de zorgvraag steeds complexer wordt. De zorg komt daarmee onder druk te staan. De kosten nemen toe en personeel raakt schaars.

De aanpak zoals verbeeld in de infographic vereist samenwerking op veel terreinen. Lokaal, regionaal en landelijk. Vanuit onze maatschappelijke opdracht als ROS Proscoop leveren we graag onze bijdrage!

Gerelateerde items

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer

Infographic: Resultaten Achterhoek Rookvrij

In de Achterhoek werken we samen aan een rookvrije regio. In 2019 is vanuit de thematafel... Lees meer

Digitale zorg implementeren in een gezondheidspraktijk

Digitale toepassingen in de gezondheidspraktijk zijn een waardevolle toevoeging. Digitale... Lees meer