Gezondheid van jeugd en jongvolwassenen

Er zijn signalen dat prestatiedruk en sociale media negatief effect hebben op de gezondheid van jeugd en jongvolwassenen. Er is meer risico op psychische problemen, zoals depressies, slaapproblemen en toenemende stress. Wat kunt u als zorgverlener met dit onderwerp? Denk bijvoorbeeld aan de inzet van POH-GGZ Jeugd waar huisartsen en gemeenten samenwerken om kind- en jeugdproblematiek adequaat en effectief op te pakken.

 

Praktijkondersteuner GGZ Jeugd

Al enkele jaren neemt het aantal jongeren met jeugdzorg toe. Krijgt u in de huisartsenpraktijk (vaker) te maken met risicogroepen, zoals kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen of kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking? Dan biedt de inzet van een praktijkondersteuner jeugd (POH Jeugd) mogelijk een oplossing.  De POH Jeugd richt zich op verbetering van de zorg aan jongeren van nul tot achttien jaar met psychosociale problematiek.
In veel gevallen biedt een POH-Jeugd jongeren door middel van gesprekken de juiste ondersteuning, waardoor geen verwijzing naar jeugdzorg nodig is. Maar ook als blijkt dat aanvullende zorg of hulp nodig is, kan een POH-Jeugd gerichter verwijzen naar zorgaanbieders in de buurt. Ook komen jongeren door een POH-Jeugd sneller op de juiste plek terecht.

Rol Proscoop

Proscoop voert voor diverse gemeenten de monitoring uit en is projectleider in de Oost-Achterhoek.

Gerelateerde items

Oncologienetwerk Apeldoorn: Borstkanker en keuzes

Op 14 juni vond vanuit het Oncologienetwerk Apeldoorn een fysieke bijeenkomst plaats in U... Lees meer

Netwerken palliatieve zorg Achterhoek en Zutphen organiseren symposium ‘In gesprek’

Na een lange periode van elkaar niet kunnen ontmoeten organiseren de netwerken palliatieve zorg A... Lees meer

Webinar Geïntegreerde regionale data infrastructuur Achterhoek (GeRDA) groot succes

Woensdag 11 mei hebben ruim 50 bestuurders en andere geïnteresseerden kennis genomen van ... Lees meer