Urk blijft streven naar zorg dicht bij de patiënt

Met tekort aan zorgprofessionals, een toenemende zorgvraag en langere reistijd naar ziekenhuizen in de regio, staat Urk voor een flinke uitdaging. Door o.a. huisartspraktijken anders in te richten wordt gewerkt aan toekomstbestendige zorg op Urk.  

Ook tussen de verschillende domeinen wordt steeds meer samengewerkt. Dit gebeurt o.a. binnen het organisatienetwerk Gezond op Urk, van waaruit netwerkbijeenkomsten georganiseerd worden voor overige zorg- en welzijnspartijen op Urk.

Gezond op Urk

Robin Haverkamp adviseert de partijen binnen Gezond op Urk: “‘Goede, gecoördineerde samenwerking kent vele noodzakelijke ingrediënten. Zo is het belangrijk om duidelijke spelregels af te spreken, elkaars (organisatie)belangen te kennen en te werken op een manier waarbij de mens / patiënt écht centraal staat. Daarnaast helpt het als er een gezamenlijk gedeelde visie en ambitie is en zal er kritisch gekeken moeten worden naar de huidige manier van financiering. Het bekijken van en doorpraten over de uitkomsten van een gebiedsanalyse is erg waardevol, maar er moet ook aandacht zijn voor de eerdergenoemde elementen. Gelukkig is dit besef er op Urk en wordt hier in gezamenlijkheid hard aan gewerkt’.

Eerder dit jaar voerde Proscoop een gebiedsanalyse uit en presenteerde de resultaten daarvan op 15 mei j.l.

Gerelateerde items

Gezond op Urk: succesvolle netwerkbijeenkomst

Welke ontwikkelingen in de gezondheidszorg staan Urk te wachten? Is er in de toekomst op ... Lees meer