Welzijn op Recept breidt verder uit in Assen

Na een succesvolle pilot in 2019 krijgt Welzijn op Recept steeds meer voeten aan de grond in de gemeente Assen. In het voorjaar van 2020 is de werkgroep, bestaande uit de huisartscoördinator, de welzijnsorganisatie VaartWelzijn, de huisartsorganisatie HZD en de gemeente, gestart met een gefaseerde uitbreiding. Sinds september 2020 werken er 6 huisartsenpraktijken met Welzijn op Recept. Naar verwachting zijn eind 2021 alle huisartsenpraktijken gestart met Welzijn op Recept en is er in elke praktijk een welzijnscoach actief.

Onder de eerste groep gestart praktijken en welzijnscoaches wordt momenteel een kwalitatieve procesevaluatie uitgezet met als doel leerpunten op te halen voor de volgende praktijken die starten met Welzijn op Recept. Adviseur Elisabeth Floor: “Met de kennis en ervaring die opgedaan is door de eerste praktijken kunnen we komende praktijken nog beter helpen bij het uitrollen van Welzijn op Recept. Daarnaast zetten we deze uitkomsten in voor de doorwikkeling en de borging van het concept in Assen.” Eind dit jaar zal er ook een evaluatie plaatsvinden onder alle gestarte huisartsenpraktijken en welzijnscoaches.

Inzet van een welzijnscoach

In januari brachten wethouders Harmke Vlieg en Jan Broekema een digitaal werkbezoek aan Gezondheidscentrum Assen-Noord, de pilotpraktijk. Jan Broekema: “Vooral in deze tijd is het belangrijk om ook in de huisartsenpraktijk goed te kijken of mensen last hebben van een dip en baat kunnen hebben bij ‘Welzijn op Recept’. Vooral het feit dat het laagdrempelig is en dat het straks in alle wijken wordt uitgerold vind ik een goede ontwikkeling”.

Psychosociale problemen zijn veel voorkomende problemen in de huisartsenpraktijk. Voor deze klachten is vaak geen medische of psychologische zorg nodig, terwijl deze zorg in veel gevallen wel aangeboden wordt. Voor veel mensen met psychosociale problemen kan deelname aan welzijnsinterventies het welbevinden vergroten en (onnodig) zorggebruik verminderen. Huisartsen zijn echter vaak onvoldoende op de hoogte van het welzijnsaanbod voor psychosociale problemen.

Welzijn op Recept kan bijdragen aan het verlenen van de juiste zorg op de juiste plek. Een huisarts verwijst een patiënt bij Welzijn op Recept door naar een welzijnscoach. De welzijnscoach voert één of meerdere gesprekken met de patiënt en begeleidt de patiënt naar passende activiteiten of hulp. Welzijn op Recept draagt daarmee bij aan het verbeteren van de gezondheid van de patiënt – in de breedste zin van het woord, ofwel positieve gezondheid – en aan een betere kwaliteit van zorg tegen lagere kosten.

Van elkaar leren

Proscoop is ook in andere gemeenten betrokken op gebied van Welzijn op Recept. We signaleren de behoefte en de kansen om lokaal te leren van initiatieven die elders in de regio of landelijk zijn opgezet in het kader van Welzijn op Recept. Daarom neemt Proscoop het initiatief om zowel in Drenthe als Flevoland lokale initiatieven rond Welzijn op Recept te inventariseren en te ondersteunen en voor beide regio’s gezamenlijk een lerend netwerk op te zetten.

Meer informatie over Welzijn op Recept

Gerelateerde items

Zorg voor innoveren: standaardscholing Welzijn op Recept voor welzijnscoaches

De regeling voor Implementatie- en Opschalingscoaching (IOC) van Zorg voor innoveren heeft aanvra... Lees meer

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer

Welzijn op Recept

In plaats van het ‘traditionele recept’ of de verwijzing voor te schrijven, verwijst de h... Lees meer