Programma Veerkracht voor ouderen in de Achterhoek

De afgelopen jaren is er in de Achterhoek intensieve samenwerking tussen alle partners in de ouderenzorg. Er is blijvend extra aandacht nodig om gezond ouder te worden in de Achterhoek. Het aantal ouderen neemt toe en het aantal kwetsbare ouderen, waaronder mensen met dementie, blijft langer thuis wonen. Het recent uitgebrachte Regiobeeld en Regiovisie Achterhoek geeft hier onderbouwing voor. De zorgen, maar ook de extra aandacht om gezond ouder te worden, maakt dat een vernieuwd programma voor en door ouderen; ‘Veerkracht in de Achterhoek’ noodzakelijk is in de Achterhoek. 

De gezamenlijke ambitie programma ‘Veerkracht in de Achterhoek’: ‘Gezamenlijk en in samenspraak met (vertegenwoordigers van) de ouderen zelf, te bevorderen dat de ouderen in de Achterhoek vanuit veerkracht om kunnen gaan met veranderingen die passen bij het ouder worden. Als veerkracht en/of eigen regie tijdelijk of in een glijdende schaal afneemt, is er de juiste ondersteuning op het juiste moment.’

Programmalijnen

Het programma is gestoeld op de belangrijke pijlers, het gedachtengoed van Positieve gezondheid en samenhang tussen alle domeinen. Een samenvatting van de vijf speerpunten:

 1. Eerder denken over later (levensplanning)
  Kijken naar wat er wel mogelijk blijft ook bij verlies van functies en mogelijkheden (positieve gezondheid).
 2. Vitaal ouder worden
  Kwetsbaarheid voorkomen of uitstellen, bevorderen van een gezonde leefstijl.
 3. Passend wonen
  Zorgen voor voldoende passende mogelijkheden om te wonen, zoveel mogelijk zelfstandig en waar nodig met zorg.
 4. Oud maar niet Out (blijven meedoen in de samenleving)
  Ervaren van een zinvolle daginvulling, van betekenis blijven. Eenzaamheid tegengaan. Ontmoeting bevorderen.
 5. Passende zorg en ondersteuning op het juiste moment
  Wanneer de regie (tijdelijk) afneemt is er ondersteuning beschikbaar. Er is continuïteit van zorg, ook als er tijdelijk verblijf elders nodig is.

Lees hier het hele Programma Veerkracht

Programma uitvoering

Het Programma Veerkracht wordt, voor het eerst Achterhoekbreed, uitgevoerd door de partners in het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek. Er is ruimte om binnen de samenwerkingsstructuur nieuwe ontwikkelingen bij de kop te pakken. Partijen bouwen voort op alles wat er al is. Als er thema’s overlappen met andere initiatieven wordt de verbinding gezocht. De uitvoering van het programma vindt waar mogelijk lokaal plaats.

Netwerk Ouderen en Veerkracht

Voor de brede aanpak en uitvoering hebben de verschillende netwerken rondom ouderen in de Achterhoek de krachten gebundeld. Zij gaan samen verder als Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek. Partners in dit netwerk helpen en inspireren inwoners in de Achterhoek bij veranderingen die passen bij het ouder worden. Door een krachtige samenwerking krijgt het programma Er wordt hard gewerkt aan een informatieve website. Het netwerk heeft inmiddels een eerste nieuwsbrief uitgegeven om informatie uit te wisselen en de contacten te onderhouden.

Rol Proscoop

De rol van Proscoop is betrokken bij de doorontwikkeling van dit netwerk in de Achterhoek door ondersteuning van Lokaal Samenwerken, zoals het maken van uitvoeringsplan en monitoringsplan.

Ouderenzorg organiseren we samen en op basis van goede regiobeelden helpen onze adviseurs partijen binnen en buiten de eerste lijn met elkaar te verbinden en de dialoog te faciliteren. Zo ontstaat een gezamenlijke visie van lokaal en regionaal gezondheidsbeleid. Proscoop begeleidt en adviseert partijen bij deze gezamenlijke aanpak.

Gerelateerde items

Brede blik op gezondheid in Aalten

Op dinsdag 13 juni kwam een veertigtal mensen uit zorg, welzijn en gemeenteland bij elkaa... Lees meer

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic: Resultaten Achterhoek Rookvrij

In de Achterhoek werken we samen aan een rookvrije regio. In 2019 is vanuit de thematafel... Lees meer