Landelijk ROS-netwerk

Proscoop is als Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Noordoost-Nederland onderdeel van een landelijk dekkend ROS-netwerk. Samen met ROS collega’s bundelen we onze krachten door kennis en expertise uit te wisselen. Bekijk onze Position Paper en notitie Integraal Zorg Akkoord en de ROS’en

Dit doen we op thema’s die bijdragen aan samenwerking voor goede zorg en gezondheid dichtbij: zoals gebiedsgerichte samenwerking, substitutie, geïntegreerde gebiedsanalyses en zorgthema’s als ouderen, GGZ, jeugd en geboortezorg. De ROS’en zijn lid van InEen, de brancheorganisatie van de eerste lijn.

Daarnaast is Proscoop onderdeel van D3. Met D3, Data Dialoog Doen zetten meerdere ROS’en zich in voor goede regionale sturingsinformatie met het oog op zinnige en zuinige zorg in de buurt.

Als onderdeel van het ROS-netwerk dragen we op landelijk en regionaal niveau bij om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het Integraal Zorg Akkoord  kan daarbij op regionale niveau een belangrijke rol spelen. Onze ervaring, kennis en voorbeelden van domein overstijgende samenwerking in Noordoost- Nederland zetten we graag in. Ze komen ook aan de orde in de notitie van het ROS-netwerk bij de raakvlakken die wij zien met de verschillende inhoudelijke thema’s van het IZA

.

 

Gerelateerde items

Wat de ROS’en kunnen betekenen op werkthema’s van het Integraal Zorg Akkoord

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte afspraken met een groot aanta... Lees meer

Proscoop schenkt laptops aan Medical Checks for Children

Vorige week heeft Proscoop laptops geschonken aan een goed doel. Marijke Maalderink, mana... Lees meer

Jaarbericht 2020: Een jaar om niet te vergeten

Het Proscoop Jaarbericht 2020 is verschenen. Het geeft ons de gelegenheid om in te zoomen op een ... Lees meer