Landelijk ROS-netwerk

Proscoop is als Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Noordoost-Nederland onderdeel van een landelijk dekkend ROS-netwerk. Samen met ROS collega’s bundelen we onze krachten door kennis en expertise uit te wisselen. Bekijk onze Position Paper

Dit doen we op thema’s die bijdragen aan samenwerking voor goede zorg en gezondheid dichtbij: zoals gebiedsgerichte samenwerking, substitutie, geïntegreerde gebiedsanalyses en zorgthema’s als ouderen, GGZ, jeugd en geboortezorg. De ROS’en zijn lid van InEen, de brancheorganisatie van de eerste lijn.

Daarnaast is Proscoop onderdeel van D3. Met D3, Data Dialoog Doen zetten meerdere ROS’en zich in voor goede regionale sturingsinformatie met het oog op zinnige en zuinige zorg in de buurt.

Gerelateerde items

Jaarbericht 2020: Een jaar om niet te vergeten

Het Proscoop Jaarbericht 2020 is verschenen. Het geeft ons de gelegenheid om in te zoomen op een ... Lees meer

Organisatie

Proscoop is de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland voor goede zorg en gezo... Lees meer

Zilveren Kruis en ROS’en investeren in verbetering zorg

Zes Regionale Ondersteuningsstructuren voor de eerste lijn (ROS’en) ontvangen voor de kom... Lees meer