O&I: Samenwerken in de wijk

In het kader van de nieuwe bekostigingsstructuur ‘O&I: samenwerken in de wijk’ voert Proscoop in samenwerking met Medrie wijkscans uit en presenteert de resultaten hiervan op door de huisartspraktijk georganiseerde wijkbijeenkomsten. Ter toelichting van deze werkwijze vond op 18 september de regionale startbijeenkomst plaats voor de regio Zwolle en Hardenberg.

Data, dialoog, doen

Adviseur Carien Alingh vertelde de geïnteresseerde zorgprofessionals meer over de wijkscans: “Een wijkscan bestaat uit 3 onderdelen: data, dialoog en doen. ‘Data’ bestaat uit het verzamelen van informatie uit openbare en niet-openbare bronnen. Ook gaan we in gesprek met betrokkenen in de wijk. Tijdens multidisciplinaire wijkbijeenkomsten worden de resultaten gepresenteerd en gaan we samen met de aanwezigen in dialoog. Wat laten de resultaten zien en bekijken thema’s waar we mee aan de slag kunnen. Wat gaat er goed in de wijk en wat kan er beter? Onder ‘doen’ verstaan we de gezamenlijke ambitie voor samenwerking in de wijk en zetten deze ambitie om in concrete doelen en een plan van aanpak voor de wijk.”

O&I

De in 2019 gestarte beleidslijn Organisatie & Infrastructuur (O&I) draait om het ontwikkelen van een nieuwe bekostigingsstructuur voor versterking van de organisatiegraad in de eerstelijn. Meer weten over hoe Medrie, de regio-organisatie voor Hardenberg, Flevoland en Zwolle, dit vormgeeft: https://medrie.nl/samenwerken-de-wijk

Gerelateerde items

Samenwerken in de wijk, in organisatie en infrastructuur

In twaalf voorbeelden biedt ons Jaarbericht 2019 een heldere blik hoe we in de regio de f... Lees meer

IJssellandScan; data gebundeld in een website

Data over gezondheid, kwaliteit van zorg en kosten zijn nodig om goede zorg en gezondheid... Lees meer