In de regio: Workshops over positieve gezondheid

‘Van anders denken naar anders doen’. In een tijd waar de zorg verandert, de mens (patiënt) én de wereld rondom de mens steeds belangrijker wordt, verandert het vertrekpunt. Steeds meer is niet ziekte, maar positieve gezondheid het vertrekpunt en staat de mens en de bedoeling centraal. De wet-, regelgeving en protocollen zijn niet langer leidend.

Chantal Walg komt in de regio workshops over positieve gezondheid geven: ‘van anders denken naar anders doen’. Chantal is een enthousiaste kartrekker op dit onderwerp. Zij heeft een boek geschreven voor iedereen die stil wil staan bij de ogenschijnlijke simpele wens om uit te gaan van gezondheid in plaats van ziekte. Dat is, zo leert de praktijk, niet altijd gemakkelijk. Wat moet er gebeuren om de kanteling te maken van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’. Wat kunt u doen, waar staat u en wat is uw doel? In de workshop leert ze u dat positieve gezondheid een manier is die u bij de verandering kan helpen.

Workshops in de regio

De workshops zijn onderdeel van de reeks workshops ‘De Gezonde Praktijk’ die Proscoop organiseert gericht op het ondernemerschap van eerstelijnszorgverleners en worden in de regio gehouden. U kunt zich voor deze workshops inschrijven:

Positieve gezondheid

Proscoop hecht waarde aan de kracht van positieve gezondheid. Positieve gezondheid gaat over meer dan alleen de fysieke gezondheid, ook over veerkracht; het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, gelet op de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Daarom organiseren wij deze reeks workshops voor zorgverleners over de kracht van positieve gezondheid.

Institute for Positive Health (iPH) is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid. De stichting is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van het gedachtegoed. Het instituut wil de beweging die ontstaan is rond Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. Zo maken we met elkaar van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld, een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld.

Gerelateerde items

Brede blik op gezondheid in Aalten

Op dinsdag 13 juni kwam een veertigtal mensen uit zorg, welzijn en gemeenteland bij elkaa... Lees meer

Jaarbericht Proscoop 2022

Het Proscoop jaarbericht 2022 is verschenen. Dit jaar stond in het teken van onze opgave om de sa... Lees meer

Samenwerken aan Positieve Gezondheid in Aalten

Op donderdag 29 september vond in Aalten de bijeenkomst ‘Samenwerken aan Positieve Gezond... Lees meer