‘De juiste zorg op de juiste plek’: wie durft?

Taskforce ‘De juiste zorg op de juiste plek. Wie durft?’ heeft een rapportage opgesteld met de visie van de Taskforce. Ze stelt dat de zorg niet op de huidige voet kan doorgaan en pleit voor het vergroten van zelfredzaamheid, gebruik van slimme technieken en andere inzet van zorgverleners.

De Taskforce wil met het rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek. Wie durft?’ een bijdrage leveren aan de noodzakelijke transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek. Minister Bruins heeft deze rapportage afgelopen week naar de Tweede Kamer verstuurd en in de begeleidende brief vermeldt hij dat dit rapport nadrukkelijk wordt meegenomen in de bespreking van de nieuwe hoofdlijnenakkoorden.

Ferme uitspraken

De tekst in dit zeer uitgebreide rapport windt er geen doekjes omheen en bevat ferme taal. De nadruk ligt nog te vaak op iemands aandoeningen en de medische behandeling, aldus de opstellers. Niet op elke behoefte van mensen past een medisch antwoord. Denk meer in termen van gezondheid en welzijn. Dat betekent ook investeren in preventie, leefstijladvies, vroegsignalering en een brede beoordeling van wat echt nodig is. Het is beter het functioneren van mensen en hun omgeving centraal te stellen. Niet alleen medisch, maar ook sociaal.

Aanpak keihard nodig

Ziekte voorkomen, zelfredzaamheid vergroten en nieuwe, slimme technieken in de zorg gebruiken, zorgverleners anders opleiden en inzetten – het is niet alleen wenselijk, maar ook keihard nodig om ook straks de ouderen en chronisch zieken zorg te kunnen bieden.

Kosten lopen uit de hand

Doorgaan op dezelfde weg is ook financieel onhoudbaar, stelt de Taskforce. Een kwart van het zorggeld gaat naar de 1% duurste patiënten. De kosten voor een oudere in een verpleeghuiszorg belopen ongeveer een ton per jaar. De zorguitgaven groeien de komende jaren twee keer zo hard als de groei van de economie. Nu betaalt een volwassene alles bij elkaar gemiddeld 5.700 euro per jaar aan zorg en dat gaat in drie jaar richting 7.000 euro. Er zijn maar twee mogelijkheden daar iets aan te doen: of de zorg veel doelmatiger organiseren, door de juiste zorg op de juiste plek te bieden, met de zelfredzaamheid en het functioneren van mensen voorop. Of een koude sanering, minder zorg in het basispakket en meer eigen betalingen.

Samenhangende zorg in plaats van lijnen

Het huidige zorgsysteem is te veel de cultuur geworden. De zorg zou minder in hokjes moeten plaatsvinden. Het gaat om veel meer dan substitutie van de tweede naar de eerste lijn. Als de zorg meer in samenhang wordt geleverd, verschuift het huidige denken in kosten naar het denken in resultaat voor de patiënt. Over vijf tot tien jaar moeten we tegen elkaar kunnen zeggen: vroeger spraken we over de eerste, tweede en derde lijn, nu over zorgwaarde voor mensen. Wat zijn de uitkomsten van zorg tegen redelijke kosten?

Gebruik van nieuwe technologie

De kansen die digitalisering biedt, moeten optimaal worden benut, benadrukt de Taskforce. Zorgverleners moeten in staat zijn om te gaan met goed geïnformeerde, mondige patiënten en moeten hun koudwatervrees voor nieuwe technologie overwinnen.

Oproep

Het waarmaken van de vele ambities die worden genoemd in het rapport en uitgebreid worden toegelicht, vraagt inzet van mensen, zorgprofessionals en bestuurders. Daar is lef voor nodig. De Taskforce roept alle partijen op de handen ineen te slaan en te helpen de transformatie een versnelling te geven en te doen slagen. Wie doet er mee? Wie durft?

Met toestemming en in dank overgenomen van ZorgenZ

Gerelateerde items