O&A regelingen continuïteitsbijdrage

Zorgaanbieders kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen voor omzetdaling vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering door COVID-19. Hiermee is er financiële continuïteit tijdens de coronacrisis en worden kansen en mogelijkheden geboden om de zorginfrastructuur ook na de crisis beschikbaar houden.

Aanvragen continuïteitesbijdrage

Op de website van Zorgverzekeraars Nederland treft u overzichtelijk weergegeven de antwoorden op veel gestelde vragen over deze continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars.
Ook alle relevante documenten over/voor de continuïteitsbijdrage-regeling zijn op deze website overzichtelijk weergegeven of te downloaden.

  • Zorgverzekeraars Nederland is uitsluitend aanspreekpunt is voor andere branche- en beroepsverenigingen en heeft niet de capaciteit om individuele zorgaanbieders te woord te staan of casuïstiek per zorgaanbieder te behandelen.
  • Zorgaanbieders met vragen over de continuïteitsbijdrage-regeling worden verzocht deze neer te leggen bij de eigen branche- of beroepsvereniging.

Gerelateerde items