De nieuwe website Regionale Zorgalliantie Zwolle is gelanceerd

De Regionale Zorgalliantie Zwolle heeft een eigen website gelanceerd. Op de website is informatie te vinden over de alliantie, haar doelstellingen, werk in uitvoering en inspiratiesessies. Ideeën voor samenwerking om de zorg toekomstbestendig en betaalbaar te houden of suggesties voor innovaties kunnen via de website worden ingestuurd.

De Regionale Zorgalliantie Zwolle (RZA) is een netwerk van bestuurders uit zorg en welzijn waarin domein overstijgend wordt samengewerkt aan preventie en (positieve) gezondheid. Gestreefd wordt inwoners in onze regio te helpen gezonder en vitaler te zijn, waarin zij eigen regie hebben. Op basis van onder andere een regiobeeld zijn een aantal strategische speerpunten benoemd voor de komende jaren. In deze programmalijnen wordt samengewerkt door alliantie-leden en betrokken organisaties. De programmalijnen vormen de focus van ons werk in uitvoering:

  • Transitie van zorg
  • Mentaal welbevinden
  • Leefstijl
  • Arbeidsproblematiek

Een herkenbaar gezicht in de regio
Samen met de website is ook een nieuwe huisstijl en logo ontwikkeld. Zo heeft de RZA een nieuw en herkenbaar gezicht in de regio gekregen. Naast een website is ook een nieuwe LinkedIn-pagina gelanceerd. Via onze website en LinkedIn-pagina zullen we u op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen en bijeenkomsten.

Rol Proscoop
Proscoop is als extern netwerkmanager verantwoordelijk voor het faciliteren, aanjagen en  coördineren van de doorontwikkeling van de RZA. Adviseurs Lisette Kikkert en Margot Seip begeleiden deze netwerkorganisatie.

Gerelateerde items

Netwerken palliatieve zorg Achterhoek en Zutphen organiseren symposium ‘In gesprek’

Na een lange periode van elkaar niet kunnen ontmoeten organiseren de netwerken palliatieve zorg A... Lees meer

Nieuwe website met overzichtelijk aanbod Gecombineerde leefstijlinterventies regio Arnhem

Vind overzichtelijk het GLI aanbod van regio Arnhem op de nieuwe website: Lees meer

Oncologienetwerk Zwolle: Nieuwe eerstelijnsnetwerken in ontwikkeling

In regio Zwolle zijn verschillende lokale oncologienetwerken gestart. De netwerken bestaan uit... Lees meer