Geboortezorg

De geboortezorg is volop in beweging. Integrale geboortezorg voor moeder en kind staat landelijk hoog op de agenda. Ook in de regio werken verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgorganisaties, jeugdgezondheidszorg, kinderartsen en ziekenhuizen intensief samen en krijgt integrale geboortezorg volop de aandacht. Proscoop werkt aan of is betrokken bij: 

Integrale geboortezorg

Met ‘integrale geboortezorg’ worden de gezamenlijke zorgprestaties bedoeld, gedurende het gehele traject van zorg rondom de zwangere en de geboorte van haar kind. Dus vanaf de preconceptiefase tot en met de eerste zes weken na de geboorte. Het houdt in dat er structurele samenwerking is in de keten: overdracht naar kraamzorg, jeugdgezondheidszorg (JGZ), huisarts en op indicatie overdracht of verwijzing naar andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de kinderarts. Bij integrale geboortezorg staat de zorgvraag van de zwangere vrouw centraal, dat wil zeggen dat de zwangere vrouw meebeslist over de begeleiding en zorg die zij nodig heeft.

Proscoop versterkt en ondersteunt de innovatieve beweging naar integrale geboortezorg. We adviseren en begeleiden partners van integrale geboortezorg bij verdere lokale en regionale samenwerking en coalitievorming.

Het College Perinatale Zorg (CPZ) is een landelijke netwerkorganisatie, die zich inzet voor integrale zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte. Het CPZ ondersteunt de integrale geboortezorg door o.a. het initiëren van beleidsontwikkeling en het delen van goede voorbeelden en informatie. Op de website www.kennisnetgeboortezorg.nl vindt u verschillende interessante rapporten en leidraden, zoals ‘Samen bevalt beter!’, de agenda voor de geboortezorg 2018-2022.

Gerelateerde items