Achterhoekmonitor: Gezondste Regio gelanceerd

Thematafel de Gezondste Regio richt zich op vernieuwing en verbetering binnen zorg en welzijn, zodat de gezondheid van de Achterhoekse inwoners toeneemt. Hiervoor wordt gewerkt aan een agenda met langetermijn-doelen. Missie is dat de Achterhoek in 2030 de gezondste regio in Nederland is. In vier programmalijnen wordt gewerkt aan de volgende thema’s: Achterhoek Rookvrij, Gezonde Jeugd, Vitale collega en Zelfregie volwassenen en ouderen. Er wordt veel belang gehecht aan de rol van informatiemanagement als onderdeel van het programma Gezondste Regio.

Positieve Gezondheid en Triple Aim monitoren
Na de ontwikkeling van de Brede Achterhoek monitor wordt op 7 juli de Achterhoekmonitor: Gezondste Regio gelanceerd als verdieping op het thema gezondste regio binnen de brede monitor. Deze monitor brengt Positieve Gezondheid en Triple Aim in kaart. Door het gebruik van, enigszins aan de situatie aangepaste, bestaande wetenschappelijke modellen is invulling gegeven aan deze begrippen. Het is de eerste stap op weg naar het systematisch langdurig volgen van de gezondheid van de populatie en de zorg in de regio.

Het ontstaan van de monitor
De monitor is ontwikkeld in opdracht van de thematafel Achterhoek de Gezondste Regio en is onderdeel van een opdracht om ook een Programmamonitor te ontwikkelen. Die gaat in de loop van het jaar vorm krijgen.

De monitor is ontwikkeld binnen de Stuurgroep Informatiemanagement Gezondste Regio. Hierin zitten een aantal bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit de thematafel als Linking Pin aangevuld met dataspecialisten uit de regio. Gezamenlijk is er door een werkgroep voorbereidend werk gedaan ten aanzien van de operationalisatie van de begrippen Triple Aim en Positieve Gezondheid. Hierna is er een voorstel gedaan voor de indicatoren die per organisatie konden worden aangeleverd.

De lijst met ruim 100 indicatoren is eerst door de stuurgroep en daarna door de thematafel goedgekeurd. Alle partijen die data aan hebben geleverd hebben een intentieverklaring ondertekend. Vervolgens is er aansluiting gezocht bij de brede Achterhoek monitor. Bij het bouwen van de monitor hebben Joline van Sorge (Slingeland Ziekenhuis) en Caroline Timmerman (GGD NOG) meegedacht over de daadwerkelijke visualisaties in het dashboard.

Rol van Proscoop
Samen met onder andere GGD, Santiz en gemeenten verbinden we data, zodat we een beter beeld hebben, hoe het ervoor staat in de Achterhoek op het gebied van gezondheid en meedoen. Adviseur Jantien Heideman is één van de specialisten binnen Proscoop op het gebied van data- en informatiemanagement. Zij heeft als voorzitter van de werkgroep een regisserende rol gehad in dit proces.

Proscoop maakt, in de persoon van Arie Jongejan, deel uit van de Thematafel de Gezondste Regio. Binnen de Thematafel zit de energie om projecten breed gedragen voorbereid en uitgevoerd te krijgen. Adviseurs Wilma Nijenhuis, Jantien Heideman en Welmoed Nijboer zijn, vanuit hun werk voor de regio Achterhoek, betrokken in de bijbehorende overleg- en projectgroepen.

Gerelateerde items

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic: Resultaten Achterhoek Rookvrij

In de Achterhoek werken we samen aan een rookvrije regio. In 2019 is vanuit de thematafel... Lees meer

Welzijn op Recept in beeld: videoserie om te delen

In 2020 is een start gemaakt met Welzijn op Recept in de Achterhoek en inmiddels zijn all... Lees meer