Financiering van de zorg

We staan voor een grote uitdaging om de zorg betaalbaar te houden én te verbeteren. Om dit te bereiken zijn andere vormen van financiering nodig. Welke vormen van financiering kunt u inzetten? Bij Triple Aim gaat om het tegelijk realiseren van gezondheidswinst voor een populatie, betere ervaren kwaliteit van zorg en dat tegen lagere kosten.

Proscoop onderscheidt twee vormen van financiering: tijdelijke en duurzame financiering.

Tijdelijke financiering

Tijdelijke financiering wordt aangesproken om veranderingen in zorg en welzijn in gang te zetten. Tijdelijke financiering bestaat uit tijdelijke financieringsbronnen voor een specifiek doel met een duidelijk begin en een duidelijk einde. In principe zijn dit alle extra middelen, met name subsidies, die beschikbaar zijn om te innoveren en projecten uit te voeren. Zo liggen er voor uw projecten en initiatieven kansen om tijdelijke financiering in te zetten.

Duurzame financiering

Door vooraf zinnig te investeren wordt voorkomen dat een populatie daadwerkelijk zorg gebruikt. Door deze duurzame investering worden kosten bespaart in de eerste en tweede lijn.

  • Duurzame financiering draagt bij aan structurele financiële borging van initiatieven.
  • Duurzame financiering is structureel met als doel toekomstbestendige zorg en welzijn te realiseren.
  • Duurzame financiering draagt bij aan de toekomstbestendigheid van het zorgstelsel.

Zelfservice

Wilt u financiering (meer) gaan toepassen in uw zorgpraktijk of organisatie? Welke subsidieregelingen en fondsen zijn er? Hoe schrijft u een goede subsidieaanvraag? Deze vragen, én meer, spelen op wanneer u zich als praktijkhouder of zorgverlener buigt over het toepassen in de eigen praktijk. Proscoop heeft hiervoor verschillende handige tools ontwikkeld die u hierbij kunt gebruiken.
Zelf aan de slag met financiering.

Rol Proscoop

Onze adviseurs denken met u mee over het inzetten van vormen van tijdelijke of duurzame financiering en brengen de juiste partijen bij elkaar. Daarbij kunt u denken aan fondsen zoals het Oranjefonds of Kansfonds, programma’s zoals Juiste Zorg op de Juiste Plek of vanuit overheden. Ook nieuwe bekostigingsmodellen als shared savings of social return on investment zijn bij onze adviseurs bekend en goed toepasbaar.
Wilt u aan de slag met financiering, neem dan contact op met één van onze adviseurs in uw regio.

 

Duurzame financiële investering eerstelijnszorg

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) subsidie