Babyconnect

Babyconnect is een landelijk versnellingsprogramma (VIPP) voor informatie-uitwisseling tussen cliënt en zorgverleners in de geboortezorg. Dit programma biedt een basis voor regionale inrichting van een integraal geboortedossier. De geboorteketen in de regio gaat aan de slag en geeft zelf invulling aan het organiseren van een integraal geboortezorgdossier.

Zo gaan verloskundigen en gynaecologen gegevens delen en wordt de overdracht naar kraamzorg en jeugdgezondheidszorg georganiseerd. Uiteindelijk kan de zwangere haar eigen beschikbare informatie bekijken in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Doel van digitale gegevensuitwisseling voor betere geboortezorg

Het doel van Babyconnect is zorgverleners en organisaties te helpen om naadloze digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Dit bevordert en verbetert de zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht van gegevens tussen zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

Uitleg Babyconnect in één minuut:

Uitleg Babyconnect uitgebreid:

Rol Proscoop

Proscoop informeert de VSV’s over Babyconnect en inventariseert welke VSV’s een subsidieaanvraag willen doen. Proscoop ondersteunt de VSV’s bij het opstellen van de aanvraag, het organiseren van de regionale samenwerking en de implementatie. Na toekenning van subsidie begeleidt Proscoop in de rol van projectleider en mogelijk als penvoerder de implementatie verder, waar nodig in samenwerking met een andere ROS, een RSO en/of een ICT- deskundige.
Arie Jongejan, directeur/bestuurder Proscoop legt in een blog uit waarom Proscoop projectleider en penvoerder is voor VSV’s. In februari 2022 werd na toekenning van de subsidie een online aftrapbijeenkomst georganiseerd.

Wat is een VIPP-programma

VIPP staat voor: Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional.
Goede en tijdige informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen instellingen onderling is nodig om kwalitatief goede en veilige zorg te kunnen leveren. Het programma VIPP focust op de gestandaardiseerde uitwisseling van medische gegevens met de patiënt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en tussen instellingen onderling.

Gerelateerde items

Ontwikkelingen samenwerking paramedie in de regio Apeldoorn en regio Zutphen

Paramedici in de regio Apeldoorn gaan een samenwerkingsverband vormen. Een paramedisch pl... Lees meer

Nieuws uit de oncologiezorgnetwerken in Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek

Kanker krijgt steeds meer de vorm van een chronische ziekte. Dit heeft directe gevolgen v... Lees meer