Kansrijke Start

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start en voor zijn of haar verdere ontwikkeling. De gezondheid van een kind vóór, tijdens en na de zwangerschap is een belangrijke basis voor vaardigheden en vermogens voor een gezond leven (zowel lichamelijk als mentaal en sociaal-emotioneel). Een gezonde start geeft een kind niet alleen meer kansen op goede gezondheid, maar ook op deelname aan onderwijs, participatie op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

Factoren van invloed

Omdat meerdere factoren van invloed zijn op een kansrijke start, is een brede, domein-overstijgende aanpak nodig. Belangrijke aspecten van deze aanpak zijn vroeg signalering en het bieden van ondersteuning en zorg met aandacht voor achterliggende problemen. Daarvoor is samenwerking nodig tussen geboortezorg (verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamzorg), jeugdgezondheidszorg, publieke gezondheid en het sociale domein (o.a. wijkteams, welzijn, jeugdzorg, schuldhulpverlening en huisvesting).

Ketenafspraken Kansrijke Start

Het landelijke actieprogramma Kansrijke Start stimuleert gemeenten om lokale of regionale coalities te bouwen die gezamenlijk ketenafspraken maken over de ondersteuning aan kwetsbare ouders voor en tijdens de zwangerschap en na de geboorte zodat meer kinderen een kansrijke start krijgen.

Meer informatie

Rol Proscoop

Proscoop is betrokken bij het opzetten van lokale en soms ook regionale samenwerkingsafspraken rondom Kansrijke Start in Assen, Vechtdal, Apeldoorn en Epe, Zutphen, Achterhoek en Arnhem.

 

Gerelateerde items

Project Valpreventie binnen Flevoland van start

Op naar een succesvolle samenwerking binnen de valpreventie in Flev... Lees meer

Starten met burgerparticipatie? Volg onze nieuwe webinarserie.

Wilt u in uw netwerkensamenwerking starten met burgerparticipatie? Wilt u weten hoe u dit... Lees meer

Samen voor Gezond Gewicht in het Vechtdal

Woensdag 15 september zetten 48 organisaties hun handtekening onder het convenant ‘Samen ... Lees meer