Verloskundige samenwerkingsverbanden in de regio

In het werkgebied van Proscoop zijn rond elk ziekenhuis verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) intensief bezig om de samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgorganisaties, jeugdgezondheidszorg, kinderartsen en ziekenhuizen te stroomlijnen en te verbeteren.

Consortia

Daarnaast zijn er regionale verloskundige consortia opgericht voor het in de praktijk uitwerken van verbeteringen en samenwerking in de geboortezorg. De verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) vormen de basis van de samenwerking in de geboortezorgketen.
Het doel is om toe te werken naar meer integrale geboortezorg, goede samenwerking rond gegevensuitwisseling en coalitievorming rond een Kansrijke Start voor elk kind.

Websites regionale VSV’s

 

Gerelateerde items

Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

Maandag 20 juni jl. volgden bijna 250 mensen het webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld.... Lees meer

Start Zomer Challenge over Positieve Gezondheid

Proscoop start met een Zomer Challenge voor (zorg)professionals om Positieve Gezondheid (... Lees meer