Positieve Gezondheid

Gezondheid is meer dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid gaat ook over veerkracht van mensen, over meedoen in de maatschappij, over van betekenis zijn in leef- of werkomgeving. Bij het concept Positieve Gezondheid staat de mens en zijn/haar gezondheid centraal en niet de ziekte. Het is een manier om breder naar gezondheid te kijken dan alleen de medische kant. Proscoop vindt het belangrijk dat de omslag naar een brede kijk naar gezondheid op gang komt en blijft.

Veerkracht en eigen regie

We merken dat de huidige ziektezorg – volgens het ‘diagnose-receptmodel’ – steeds minder aansluit bij wat mensen nodig hebben.

  • Positieve Gezondheid is een benadering van gezondheid die uitgaat van veerkracht en eigen regie van mensen.
  • Positieve Gezondheid leert professionals in het zorg en sociale domein anders te kijken naar de mens.
  • Positieve Gezondheid gaat verder dan de klacht. Deze andere manier, vraagt een andere houding en handelwijze.

In de Landelijk nota Gezondheidsbeleid – de ‘onderlegger’ voor regionaal en lokaal gezondheidsbeleid – is uitgebreid aandacht voor Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid hanteert zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Inmiddels heeft 51% van de gemeenten een nota lokaal gezondheidsbeleid waar Positieve Gezondheid in beschreven staat.

Samenwerken aan Positieve Gezondheid

Onze adviseurs bieden advies en ondersteuning om deze verandering op gang te brengen én te houden. Daarbij richten we ons naast (eerstelijns) zorgprofessionals, ook op professionals in het sociale domein. We zijn ons ervan bewust dat ook andere partijen (zoals sport of onderwijs) hier een belangrijke rol in hebben. We zoeken daarom actief de verbinding met deze partijen. Door geïnspireerd samen te werken aan Positieve Gezondheid komt daadwerkelijk een andere kijk en andere handelwijze op gang.
In ons hele werkgebied zijn mooie Positieve Gezondheid-initiatieven ontstaan waar Proscoop een bijdrage aan heeft geleverd.

Starten met Positieve Gezondheid

U kunt samen met onze adviseurs of zelf aan de slag om Positieve Gezondheid in uw werkwijze te introduceren. Daarnaast hebben we ook tools ontwikkeld, zodat u zelf met deze omslag kunt starten. Het Institute for Positive Health (IPH) biedt tools om bijvoorbeeld het positieve gesprek te voeren met patiënten.

Nieuw is de inspiratiekaart Positieve Gezondheid. De inspiratiekaart is een digitaal document, een bundeling van informatie die wij relevant vinden voor iedereen die wil gaan werken met Positieve Gezondheid óf dit al doet en wil reflecteren/evalueren. In het document vindt u o.a. tools om anders te werken, interessante artikelen, kennis & vaardigheden en tips voor scholingen.

 

Inspirerende voorbeelden waar wij een bijdrage aan hebben mogen leveren:

Rol Proscoop

Proscoop werkt aan gezondheid. Onze huidige gezondheidszorg gaat niet over gezondheidszorg, maar vooral over ziektezorg. We hebben hele goede ziektezorg in Nederland waar we zeker trots op mogen zijn. En we zijn een draai aan het maken in de goede richting als het gaat om preventie & leefstijl. Echter preventie is nog steeds het voorkomen van ziekte.
De zorg transformeren en werken vanuit gezondheid als vertrekpunt, betekent dan ook niet alleen anders denken, maar ook anders doen.
Wij hebben een begeleidende, initiërende en adviserende rol om de beweging naar gezondheidszorg op gang te brengen en te houden.

Het is onze missie om Positieve Gezondheid in de regionale eerstelijnszorg en sociale domein te stimuleren en enthousiasmeren. Dit doen we door onze kennis te delen, door ondersteuning te geven.

Nieuw: Zomer Challenge over Positieve Gezondheid (juni-augustus 2022)

De insteek van deze Zomer Challenge is om na de inspiratie van de theatervoorstelling dagelijks herinnerd te worden aan de elementen die in de voorstelling aan bod zijn gekomen. Dus zowel Positieve Gezondheid als het transformeren naar anders denken én anders doen. Iedere week krijg je via de mail een opdracht, tip of vraag waar je mee aan de slag kunt gaan. Alle 10 Zomer Challenges komen op deze pagina te staan.

Bekijk de Zomer Challenges

Gerelateerde items

Flevoland Gezond & Wel: samen krachtig(er) inzetten op preventie in Flevoland

Een betere gezondheid van alle Flevolandse inwoners en het zo veel mogelijk voorkomen van... Lees meer

RIVM: “Alliantie Drentse Zorg met Ouderen goed voorbeeld van betrekken van cliënten”

Rolverdeling, verbinding en cliëntvertegenwoordiging binnen Netwerken Integrale Ouderenzo... Lees meer

Duidingsessie regiobeeld GGZ Drenthe: een terugblik met cijfers

Maar liefst 38 Drentse zorgprofessionals deden op 12 januari 2023 m... Lees meer