Positieve Gezondheid

Gezondheid is meer dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid gaat ook over veerkracht van mensen, over meedoen in de maatschappij, over van betekenis zijn in leef- of werkomgeving. Bij het concept Positieve Gezondheid staat de mens en zijn/haar gezondheid centraal en niet de ziekte. Het is een manier om breder naar gezondheid te kijken dan alleen de medische kant. Proscoop vindt het belangrijk dat de omslag naar een brede kijk naar gezondheid op gang komt en blijft.

Veerkracht en eigen regie

We merken dat de huidige ziektezorg – volgens het ‘diagnose-receptmodel’ – steeds minder aansluit bij wat mensen nodig hebben.

  • Positieve Gezondheid is een benadering van gezondheid die uitgaat van veerkracht en eigen regie van mensen.
  • Positieve Gezondheid leert professionals in het zorg en sociale domein anders te kijken naar de mens.
  • Positieve Gezondheid gaat verder dan de klacht. Deze andere manier, vraagt een andere houding en handelwijze.

In de Landelijk nota Gezondheidsbeleid – de ‘onderlegger’ voor regionaal en lokaal gezondheidsbeleid – is uitgebreid aandacht voor Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid hanteert zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Inmiddels heeft 51% van de gemeenten een nota lokaal gezondheidsbeleid waar Positieve Gezondheid in beschreven staat.

Samenwerken aan Positieve Gezondheid

Onze adviseurs bieden advies en ondersteuning om deze verandering op gang te brengen én te houden. Daarbij richten we ons naast (eerstelijns) zorgprofessionals, ook op professionals in het sociale domein. We zijn ons ervan bewust dat ook andere partijen (zoals sport of onderwijs) hier een belangrijke rol in hebben. We zoeken daarom actief de verbinding met deze partijen. Door geïnspireerd samen te werken aan Positieve Gezondheid komt daadwerkelijk een andere kijk en andere handelwijze op gang.
In ons hele werkgebied zijn mooie Positieve Gezondheid-initiatieven ontstaan waar Proscoop een bijdrage aan heeft geleverd.

Starten met Positieve Gezondheid

U kunt samen met onze adviseurs of zelf aan de slag om Positieve Gezondheid in uw werkwijze te introduceren. Daarnaast hebben we ook tools ontwikkeld, zodat u zelf met deze omslag kunt starten. Het Institute for Positive Health (IPH) biedt tools om bijvoorbeeld het positieve gesprek te voeren met patiënten.

Inspirerende voorbeelden waar wij een bijdrage aan hebben mogen leveren:

Rol Proscoop

Proscoop werkt aan gezondheid. Onze huidige gezondheidszorg gaat niet over gezondheidszorg, maar vooral over ziektezorg. We hebben hele goede ziektezorg in Nederland waar we zeker trots op mogen zijn. En we zijn een draai aan het maken in de goede richting als het gaat om preventie & leefstijl. Echter preventie is nog steeds het voorkomen van ziekte.
De zorg transformeren en werken vanuit gezondheid als vertrekpunt, betekent dan ook niet alleen anders denken, maar ook anders doen.
Wij hebben een begeleidende, initiërende en adviserende rol om de beweging naar gezondheidszorg op gang te brengen en te houden.

Het is onze missie om Positieve Gezondheid in de regionale eerstelijnszorg en sociale domein te stimuleren en enthousiasmeren. Dit doen we door onze kennis te delen, door ondersteuning te geven.

Gerelateerde items

Project Valpreventie binnen Flevoland van start

Op naar een succesvolle samenwerking binnen de valpreventie in Flev... Lees meer

Starten met burgerparticipatie? Volg onze nieuwe webinarserie.

Wilt u in uw netwerkensamenwerking starten met burgerparticipatie? Wilt u weten hoe u dit... Lees meer

Samen voor Gezond Gewicht in het Vechtdal

Woensdag 15 september zetten 48 organisaties hun handtekening onder het convenant ‘Samen ... Lees meer