Welzijn op Recept

In plaats van het ‘traditionele recept’ of de verwijzing voor te schrijven, verwijst de huisarts – via Welzijn op Recept (WoR) – patiënten door naar een welzijnscoach. Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met niet te zware psychosociale klachten, zoals vermoeidheid, eenzaamheid of vastlopen in het leven. Vaak spelen onderliggende, sociaal maatschappelijke problemen een rol. Door het voeren van ‘het andere gesprek’ vanuit Positieve Gezondheid komt de huisarts of praktijkondersteuner op andere oplossingen, die vaak buiten het medische circuit liggen. Welzijn op Recept is een verbinder tussen zorg en sociaal domein en helpt zo mensen snel op weg naar de juiste plek om aan de slag te gaan met hun gezondheid.

In Noordoost-Nederland is Proscoop op verschillende plekken betrokken bij het implementeren, monitoren of evalueren van Welzijn op Recept. Zoals bijvoorbeeld in Drenthe en de Achterhoek.

Op landelijk niveau gaan het ROS-netwerk en het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept intensiever samenwerken. Doel van deze samenwerking is het op grotere schaal verbinden van eerstelijnszorg en welzijn door middel van Welzijn op Recept. Zodat meer patiënten met psychosociale klachten meer passend geholpen kunnen worden.

Videoserie Welzijn op Recept

In 2020 is een start gemaakt met Welzijn op Recept in de Achterhoek en inmiddels zijn alle Achterhoekse gemeenten actief met dit concept. Wat overal terugkomt, is het enthousiasme bij de betrokken partijen. Dat enthousiasme is vastgelegd in reeks van 4 video’s.

Bekijk hier alle video’s >

Ervaringen met Welzijn op Recept

Doorlezen of luisteren over Welzijn op Recept? Op deze pagina bundelen we inspirerende voorbeelden en interessante links uit de verschillende werkgebieden van Proscoop.

Zelf aan de slag met Welzijn op Recept

Voor professionals in zorg en welzijn die willen starten, bezig zijn of willen evalueren heeft Proscoop een aantal handige documenten, zoals dit meetplan, op een rij gezet. Per stap vind u hier relevantie informatie waarmee u zelf aan de slag kunt.

Lees verder >

Rol Proscoop

Proscoop werkt aan gezondheid. Onze huidige gezondheidszorg gaat niet over gezondheidszorg, maar vooral over ziektezorg. De zorg transformeren en werken vanuit gezondheid als vertrekpunt, betekent dan ook niet alleen anders denken, maar ook anders doen. Wij hebben een begeleidende, initiërende en adviserende rol om de beweging naar gezondheidszorg op gang te brengen en te houden.

Welzijn op Recept draagt in huisartsenzorg bij aan demedicaliseren. Voor gemeente en welzijn komt een nieuwe doelgroep in beeld via het welzijnsrecept, waardoor de banden met de huisartsen verstevigd worden. En de huisarts en de praktijkondersteuner krijgen meer zicht op wat het voorliggend veld te bieden heeft.

 

Wilt u starten met Welzijn op Recept, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op één van onze adviseurs:

Regio Arnhem:Marc Loffeld
Regio's Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek:Kyra Jansing
Welmoed Nijboer
Regio's Zwolle, Salland en Vechtdal:Hans Peter Wittingen
Regio Drenthe en Flevoland:Deirdre van Akkeren
Ayse Baltaci
Renée Struijk

Gerelateerde items

Zorg voor innoveren: standaardscholing Welzijn op Recept voor welzijnscoaches

De regeling voor Implementatie- en Opschalingscoaching (IOC) van Zorg voor innoveren heeft aanvra... Lees meer

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners Welzijn op Recept wor... Lees meer

Welzijn op Recept in beeld: videoserie om te delen

In 2020 is een start gemaakt met Welzijn op Recept in de Achterhoek en inmiddels zijn all... Lees meer