Zelf aan de slag: Informatiemanagement

Op Zelf aan de slag vindt u voorbeelddocumenten die u als professional kunnen helpen bij schrijven van een verbeterplan of projectplan: start bijvoorbeeld met het uitvoeren van een populatieanalyse en sluit af met het meten en monitoren van een project. Volg het complete stappenplan of kies een van de verschillende onderdelen. De instrumenten zijn gratis te downloaden en voor iedereen beschikbaar.

Op deze pagina vindt u de verschillende onderdelen die Proscoop onderscheidt als het gaat om de methode informatiemanagement. Voor ieder onderdeel zijn er diverse instrumenten beschikbaar om zelf óf samen mee aan de slag te gaan.

Basis voor innovatie

Er worden steeds meer grote regionale programma’s opgezet. Goede monitoring is hierin onmisbaar. Een goede regio- en wijkanalyse vormen de basis voor een gezamenlijke visie en aanpak van lokaal gezondheidsbeleid. Informatiemanagement speelt hierin een belangrijke rol.

Het bestaat onder andere uit het bij elkaar brengen van verschillende databronnen (landelijk, regionaal, lokaal) en van verschillende oorsprong. Hiermee worden binnen een populatie (risico’s op) veranderingen in ervaren gezondheid, kwaliteit van zorg en zorgkosten geïdentificeerd en geanalyseerd. Met behulp van deze uitkomsten kunnen er keuzes voor interventies worden gemaakt.

Datagestuurd werken

In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) gepresenteerd. Hierin wordt de ambitie om de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden beschreven. Passende zorg is hierin het sleutelwoord. Passende zorg is de Juiste Zorg op de Juiste Plek en gaat o.a. over regionale samenwerking. In het IZA maken partijen afspraken over deze regionale samenwerking. Zo maken zij regiobeelden die als basis dienen voor concrete regioplannen. Informatiemanagement kan behulpzaam zijn bij deze manier van data gestuurd werken.

Inhoudelijke vragen?

Heeft u vragen over deze instrumenten of wilt u meer weten over het inzetten van informatiemanagement? Neem dan contact met Nelli Kossenko.

 

Algemeen

Populatieanalyse

Probleemanalyse

Meetplan

Monitoring en evaluatie

Visualisatie