Zelf aan de slag: Informatiemanagement

Informatiemanagement (IM) speelt een grote rol in de populatiegerichte werkwijze. Data over gezondheid, kwaliteit van zorg en kosten zijn nodig om goede zorg en gezondheid dichtbij te organiseren met de burger als uitgangspunt. 

Het bestaat onder andere uit het bij elkaar brengen van verschillende databronnen (landelijk, regionaal, lokaal) en van verschillende oorsprong. Hiermee worden binnen een populatie (risico’s op) veranderingen in ervaren gezondheid, kwaliteit van zorg en zorgkosten geïdentificeerd en geanalyseerd. Met behulp van deze uitkomsten kunnen er keuzes voor interventies worden gemaakt.

Zelf aan de slag

Informatiemanagement kan u als (zorg)professional helpen bij het maken van de juiste, onderbouwde keuzes voor een populatie. In onderstaand schema vindt u de verschillende onderdelen die Proscoop onderscheidt als het gaat om informatiemanagement. Voor ieder onderdeel zijn er diverse instrumenten beschikbaar om zelf mee aan de slag te gaan.

Heeft u vragen over deze instrumenten of wilt u meer weten over het inzetten van informatiemanagement? Neem dan contact met Jantien Heideman.

 

Algemeen

Populatieanalyse

Meetplan

Probleemanalyse

Monitoring en evaluatie

Visualisatie