Zelf aan de slag: Informatiemanagement

Informatiemanagement kan u als (zorg)professional helpen bij het maken van de juiste, onderbouwde keuzes voor een populatie. Op deze pagina vindt u de verschillende onderdelen die Proscoop onderscheidt als het gaat om informatiemanagement. Voor ieder onderdeel zijn er diverse instrumenten beschikbaar om zelf mee aan de slag te gaan.

Informatiemanagement (IM) speelt een grote rol in de populatiegerichte werkwijze. Data over gezondheid, kwaliteit van zorg en kosten zijn nodig om goede zorg en gezondheid dichtbij te organiseren met de burger als uitgangspunt.

Het bestaat onder andere uit het bij elkaar brengen van verschillende databronnen (landelijk, regionaal, lokaal) en van verschillende oorsprong. Hiermee worden binnen een populatie (risico’s op) veranderingen in ervaren gezondheid, kwaliteit van zorg en zorgkosten geïdentificeerd en geanalyseerd. Met behulp van deze uitkomsten kunnen er keuzes voor interventies worden gemaakt.

Uw mening over Zelf aan de slag telt!

Zelf aan de slag is vanuit onze expertise een aanvulling op de dienstverlening van Proscoop. Wij zetten dit in om u als projectleider, praktijkmanager of beleidsmaker te ondersteunen op het gebied van informatiemanagement. Zelf aan de slag is nog steeds in ontwikkeling en daarom vinden wij uw professionele mening belangrijk. Valt u iets op? Mist u iets? Heeft u opmerkingen, aanvullingen of andere vormen van (positieve) feedback? Stuur uw waardevolle inzicht naar zelfaandeslag@proscoop.nl

Inhoudelijke vragen?

Heeft u vragen over deze instrumenten of wilt u meer weten over het inzetten van informatiemanagement? Neem dan contact met Kyra Jansing.

 

Algemeen

Populatieanalyse

Probleemanalyse

Meetplan

Monitoring en evaluatie

Visualisatie