Meetplan

Op basis van de probleemanalyse, maakt u een meetplan. Het is van belang om te achterhalen welke uitkomst- en procesdoelen u wilt gaan meten. Het maken van een meetplan vergt specialistische kennis omtrent het doen van onderzoek. Bedenk goed welke kennis en vaardigheden u om u heen kunt inzetten en welke kennis en vaardigheden aanvullend nodig zijn.

Bekijk ook de infographic Meetplan.

Waarom een meetplan maken?

 • Het helpt bij een tijdige en effectieve (bij)sturing binnen projecten  
 • De doelstelling wordt vaak sneller en beter bereikt

Het meetplan binnen informatiemanagement

Het meetplan is een onmisbare schakel binnen informatiemanagement. Na de populatieanalyse en probleemanalyse is het meetplan een praktische aanvulling om het behalen van doelen te stroomlijnen.

Videotraining informatiemanagement

De populatieanalyse is een belangrijk onderdeel van informatiemanagement. Proscoop biedt digitale handvatten om dit binnen uw eigen (eerstelijns) (zorg)organisatie toe te passen. Er is een vierdelige videotraining ontwikkeld over informatiemanagement. Deze online training helpt uw organisatie van a tot z om informatiemanagement toe te passen.

Bekijk de training en leer hoe je een meetplan opstelt

Download de voorbeeld meetplannen via onderstaande buttons

Een beknopt stappenplan

Een beknopt stappenplan hoe je een meetplan maakt. Het gebruikte voorbeeld komt uit het meetplan Achterhoek Rookvrij. Om het maken van een meetplan te verduidelijken, kunt u hieronder diverse meetplannen downloaden en als voorbeeld gebruiken. 

 1. Wat zijn de doelstellingen van uw project?
  • Voorbeeld: Eén van de doelen van project Achterhoek Rookvrij is zorgen voor een rookvrije omgeving. 
 2. Vertaal deze doelstelling naar de doelen van het meetplan 
  • Voorbeeld: Het doel is om inzicht te krijgen in het bereik en verloop van de bijbehorende campagne “Rookvrij Challenge 808080”. De waardering en ervaring van deelnemers en uitvoerders moet inzichtelijk worden.  
 3. Bepaal de methode: hoe verzamelt u de data? 
  • Voorbeeld: Met onder andere digitale enquêtes en de inzichten uit Google Analytics van de campagnewebsite worden de benodigde gegevens verzameld 
 4. Ga verder met de volgende stap: monitoring en evaluatie
  • Heeft u het meetplan goed opgesteld? Tijd voor de volgende stap. Voorbeeld: in meetplan Achterhoek Rookvrij is een schematische weergave opgenomen. Dit schema laat periodiek de acties zien die moeten gebeuren. Dit is een continu proces.  

Zelf aan de slag met informatiemanagement 

Proscoop biedt digitale handvatten om zelf aan de slag te gaan met informatiemanagement binnen uw organisatie. Met deze online hulpmiddelen nemen wij u online bij de hand. Behalve dat wij bijstaan op het gebied van populatieanalyse, kunt u onze online hulp ook inschakelen op het gebied van: 

Meer weten over meetplannen?

Vragen? Opmerkingen? Hulp nodig bij het maken van een meetplan? Neem vrijblijvend contact op met de adviseur uit jouw regio.

Regio Arnhem:Karin van der Steen
Nelli Kossenko
Kim Boerakker
Regio's Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek:Jantien Heideman
Kyra Jansing
Rosalie Visser
Regio's Zwolle, Salland en Vechtdal:Hans Peter Wittingen
Maaike Rijpma
Regio's Drenthe en Flevoland:Aline Kronenberg
Carien Alingh