Meetplan

Het maken van een meetplan is de derde stap van uw project.

 

Op basis van de probleemanalyse, maakt u een meetplan. Het is van belang om te achterhalen welke uitkomst- en procesdoelen u wilt gaan meten. Het maken van een meetplan vergt specialistische kennis omtrent het doen van onderzoek. Bedenk goed welke kennis en vaardigheden u om u heen kunt inzetten en welke aanvullend nodig zijn.

Bekijk ook de infographic Meetplan.

Waarom een meetplan maken?

 • Het helpt bij een tijdige en effectieve (bij)sturing binnen uw verbeterplan  
 • De doelstelling wordt vaak sneller en beter bereikt

Het meetplan binnen uw verbeterplan

Het meetplan is een onmisbare schakel binnen het maken van een verbeterplan. Na de populatieanalyse en probleemanalyse is het meetplan een praktische aanvulling om het behalen van doelen te stroomlijnen.

Download een meetplan voorbeeld pdf

Een beknopt stappenplan

Een beknopt stappenplan hoe je een meetplan maakt. Het gebruikte voorbeeld komt uit het meetplan Achterhoek Rookvrij. Om het maken van een meetplan te verduidelijken, kunt u hieronder diverse meetplannen downloaden en als voorbeeld gebruiken. 

 1. Wat zijn de doelstellingen van uw project?
  • Voorbeeld: Eén van de doelen van project Achterhoek Rookvrij is zorgen voor een rookvrije omgeving. 
 2. Vertaal deze doelstelling naar de doelen van het meetplan 
  • Voorbeeld: Het doel is om inzicht te krijgen in het bereik en verloop van de bijbehorende campagne “Rookvrij Challenge 808080”. De waardering en ervaring van deelnemers en uitvoerders moet inzichtelijk worden.  
 3. Bepaal de methode: hoe verzamelt u de data? 
  • Voorbeeld: Met onder andere digitale enquêtes en de inzichten uit Google Analytics van de campagnewebsite worden de benodigde gegevens verzameld 
 4. Ga verder met de volgende stap: monitoring en evaluatie
  • Heeft u het meetplan goed opgesteld? Tijd voor de volgende stap. Voorbeeld: in meetplan Achterhoek Rookvrij is een schematische weergave opgenomen. Dit schema laat periodiek de acties zien die moeten gebeuren. Dit is een continu proces.  

 

Videotraining informatiemanagement

Het meetplan is een belangrijk onderdeel van informatiemanagement (IM). Proscoop biedt voorbeelden om te downloaden om dit binnen uw eigen (eerstelijns) (zorg)organisatie toe te passen. Er is een vierdelige videotraining ontwikkeld over IM. Deze online training helpt uw organisatie van a tot z om een verbeterplan, wijkscan of projectplan op te zetten.

Bekijk de training (26:14) en leer hoe je een meetplan opstelt

Meer weten over meetplannen?

Vragen? Opmerkingen? Hulp nodig bij het maken van een projectplan of verbeterplan? Neem vrijblijvend contact op met de adviseur uit uw regio.

Regio Arnhem:Karin van der Steen
Regio's Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek:Rosalie Visser
Regio's Zwolle, Salland en Vechtdal:Gijs Brouwer
Regio's Drenthe en Flevoland:Tessa van Goor