Monitoring en evaluatie

Monitoring en evaluatie is de vierde stap van uw project.

 

Na het opstellen en uitvoeren van een meetplan komt monitoring aan bod. U gaat data verzamelen en verwerken om vervolgens te evalueren. Tijdens deze stap in het proces van informatiemanagement (IM) wordt duidelijk of de gestelde doelen behaald zijn en welk effect de interventies hebben gehad.

Waarom monitoren en evalueren?

  • Belangrijk bij het meten van de resultaten van de gekozen interventie
  • Uitkomsten zijn een goede basis om in gesprek te gaan: Zijn de gestelde doelen gehaald? Is een opvolging van de interventie gewenst?

Monitoring en evaluatie binnen IM

Na het vaststellen van de populatie, het schetsen van het probleem en het kiezen van interventie(s), is het belangrijk te meten welk effect deze interventie(s) hebben gehad. ​

Download de voorbeeldrapporten

Videotraining informatiemanagement

Proscoop biedt digitale handvatten om dit binnen uw eigen (eerstelijns) (zorg)organisatie toe te passen. Er is een vierdelige videotraining ontwikkeld over IM. Deze online training helpt uw organisatie van a tot z om IM toe te passen. In het laatste deel van de training Informatiemanagement (15:10 minuten) vertellen Karin van der Steen en Jantien Heideman meer over het meetplan. Ook de stappen evaluatie en visualisatie komen aan bod.

Bekijk de training en leer meer over monitoring en evaluatie

Meer weten over monitoren en evaluatie?

Vragen? Opmerkingen? Hulp nodig bij het inzetten van monitoring en evaluatie? Neem vrijblijvend contact op met de adviseur uit uw regio.

Regio Arnhem:Karin van der Steen
Regio's Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek:Rosalie Visser
Regio's Zwolle, Salland en Vechtdal:Gijs Brouwer
Regio's Drenthe en Flevoland:Tessa van Goor