Populatieanalyse

Populatieanalyse (of demografische analyse) wordt binnen informatiemanagement ingezet om leeftijd, geslacht en samenstelling van een bevolkingsgroep in kaart te brengen. Binnen de populatieanalyse kunt u ook een ziektebeeld of regio als uitgangspunt nemen. De gedetailleerde uitkomsten van een populatieanalyse worden weergegeven in een regiobeeld of wijkscan.

Bekijk ook de infographic Populatieanalyse.

Waarom een populatieanalyse maken?

 • Het is een belangrijk uitgangspunt om onderbouwde keuzes te maken
 • Het geeft een belangrijk inzicht in de mogelijkheden en problemen per populatie

De populatieanalyse binnen informatiemanagement

De populatieanalyse is een belangrijk en onmisbaar startpunt binnen informatiemanagement. Door in kaart te brengen wat er gebeurt binnen een regio of populatie kunt u weloverwogen keuzes maken.

Videotraining informatiemanagement

Proscoop biedt digitale handvatten om dit binnen uw eigen (eerstelijns) (zorg)organisatie toe te passen. Er is een vierdelige videotraining ontwikkeld over informatiemanagement. Deze online training helpt uw organisatie van a tot z om informatiemanagement toe te passen.

Bekijk de training en leer alles over populatieanalyse

Download de regiobeelden via onderstaande buttons

Onderstaande regiobeelden geven inzicht in de mogelijkheden en problemen per regio. 

Een beknopt stappenplan

Een populatieanalyse is van ongekend belang voor toekomstige zorgvragen. Hieronder helpen wij u een handje hoe u een populatieanalyse opstelt. Heeft u vragen over dit stappenplan? Kijk dan de videotraining hierboven voor een uitgebreide toelichting. Ook kunt u als voorbeeld één van de regiobeelden downloaden.

 1. Breng de populatie in kaart
  • Stel zelf vragen als: hoe kijkt u naar een populatie? Wat wilt u weten van de populatie? Zaken die zoal worden belicht binnen de populatieanalyse zijn: sociaal-economische status, laaggeletterdheid, arbeidsparticipatie, ziekteverzuim, obesitas en lichamelijke beperkingen.  
 2. Haal ‘harde’ data op 
  • Voorbeelden van harde data zijn harde cijfers uit bijvoorbeeld databases. In onderstaande schema’s vindt u bruikbare links om je populatie inzichtelijk te maken.
 3. Bedenk of u informatie nodig heeft uit de populatie zelf
  • Deze informatie kunt u vergaren door enquêtes en/of interviews te houden onder de populatie.
 4. Zoek wetenschappelijke data bij elkaar
  • Denk hierbij aan jaarplannen, beleidsstukken en wetenschappelijke literatuur. Dit zijn vaak uitgebreide stukken, waarbij het even zoeken is naar de juiste inzichten. Ervaring leert dat het de moeite waard is.
 5. Ga verder met de volgende stap: de probleemanalyse
  • Als u duidelijk in kaart hebt gebracht hoe de populatie eruitziet, kunt u verdergaan met de volgende stap binnen informatiemanagement.

Data-dialoog-doen

Een van de methodes die Proscoop hanteert is de data-dialoog-doen methode. Deze methode draagt bij aan goede zorg en gezondheid dichtbij en goede samenwerking tussen partijen. Deze methode gebruikt Proscoop binnen de populatieanalyse. Weten hoe wij dat doen? Lees verder over data-dialoog-doen

Landelijke data

Er wordt in Nederland steeds meer data geregistreerd en openbaar gemaakt. Hieronder staan een aantal websites waar veel landelijke data over bijvoorbeeld bevolking en gezondheid te vinden is. Op sommige van deze websites kunt u zelfs tot aan wijkniveau kijken wat de cijfers zijn. Deze lijst is niet volledig, maar bevat de door ons vaak gebruikte bronnen. 

Statline databank CBSMeest uitgebreide dataset, met onder andere: bevolkingsopbouw, gemiddelde levensverwachting, herkomst en arbeidsparticipatie. Van landelijk tot op buurt- en wijkniveau
RIVMGezondheidsdata, met onder andere: % rokers, % drinkers, voldoen aan beweegnorm, overgewicht, eenzaamheid en regie over eigen leven. Landelijk en op buurt- en wijkniveau
Volksgezondheid en zorgInformatie over gezondheid, ziekte en zorg over diverse onderwerpen. Op GGD-regio, gemeente en wijkniveau.
RegiobeeldTrendinformatie voor de komende jaren met een voorspelling tot 2030, over onder andere: bevolkingsontwikkeling, trend % in 65-plussers en grijze druk. Op gemeente, provincie/GGD en landelijk niveau.
Waar staat je gemeenteAlgemene en gezondheidscijfers. Op gemeente en landelijk niveau.
Gezondheid in sociaal domeinGezondheidsaspecten in een visuele dashboardvorm gericht op vergelijken tussen gemeenten t.o.v. landelijk.
Vektis databaseZorgkostengegevens op gemeente- en postcodeniveau. Op praktijkniveau bestaat de Vektis praktijkspiegel. Ook bestaat de Vektis gemeentezorgspiegel, dit zijn echter beide besloten documenten.
KansenkaartKansenkaart op basis van inkomen, achtergrond en geslacht op gemeenteniveau
Alle cijfersBreed aanbod van informatie over bewoners op niveau van Nederland, provincie, wijk- en buurtniveau
Primos databaseData over prognoses tot 2050 m.b.t. bevolking, huishoudens en woningvoorraad. Op landelijk, provincie en gemeenteniveau

Lokale databronnen

Steeds meer wordt er op regioniveau samengewerkt tussen organisaties. Ook wordt er daardoor gezamenlijke data geregistreerd, gekoppeld en gedeeld. Hieronder een aantal voorbeelden van regionale en lokale databronnen. U vindt hier niet alleen losse data, maar ook rapporten die zijn samengesteld voor een bepaalde gemeente, wijk of buurt.

IJssellandscanGGD regio IJsselland en Proscoop
Gezondheidsgegevens DrentheGGD Drenthe
Een gezonder FlevolandGGD Flevoland
Kompas Volksgezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland
Gezondheid in cijfersGGD Gelderland-Midden
AchterhoekmonitorAchterhoek Board

Zelf aan de slag met informatiemanagement

Proscoop biedt digitale handvatten om zelf aan de slag te gaan met informatiemanagement binnen uw organisatie. Met deze online hulpmiddelen nemen wij u online bij de hand. Behalve dat wij bijstaan op het gebied van populatieanalyse, kunt u onze online hulp ook inschakelen op het gebied van:

Meer weten over populatieanalyse?

Vragen? Opmerkingen? Hulp nodig bij het maken van een populatieanalyse? Neem vrijblijvend contact op met de adviseur uit jouw regio.

Regio Arnhem:Karin van der Steen
Nelli Kossenko
Kim Boerakker
Regio's Apeldoorn, Zutphen en Achterhoek:Jantien Heideman
Kyra Jansing
Rosalie Visser
Regio's Zwolle, Salland en Vechtdal:Hans Peter Wittingen
Maaike Rijpma
Regio's Drenthe en Flevoland:Aline Kronenberg
Carien Alingh