Voor wie

Wij werken voor de eerste lijn. Als ROS (Regionale Ondersteuningsstructuur) levert Proscoop vanuit een onpartijdige rol advies en begeleiding aan diverse eerstelijns beroepsbeoefenaren en organisaties. Met als doel de eerste lijn te versterken en in samenhang met aanpalende domeinen te komen tot een integrale aanpak.

Dit advies en de begeleiding bestaat uit diverse producten en diensten die zijn uitgewerkt op basis van een regioanalyse, landelijke ontwikkelingen en doelstellingen van het beleid van de zorgverzekeraars.

Om onze maatschappelijke opdracht uit te voeren werken wij actief samen met landelijke en regionale partners om de brede eerste lijn te verbinden met andere domeinen. Zo werken we samen met gemeenten, organisaties in zorg en welzijn, samenwerkende organisaties (netwerken, zorggroepen, gezondheidscentra), kennisinstituten, universiteiten, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars aan goede zorg en gezondheid dichtbij.