Gemeenten

In het werkgebied van Proscoop zijn 58 gemeenten. Door de decentralisaties in de langdurige zorg en jeugdzorg hebben gemeenten een grote rol bij de begeleiding en ondersteuning van kwetsbare inwoners.
Proscoop is bij uitstek de partij voor het versterken van de samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties in het sociaal domein.

Proscoop is ook actief op het thema gezondheid & vitaliteit. Dit in de vorm van regionale netwerken die vanuit een gebiedsgerichte aanpak de gezondheid en vitaliteit van een bepaalde populatie verbeteren.
Zie als voorbeeld Vitaal Vechtdal als een netwerk waarin ook de gemeenten Hardenberg, Ommen, Coevorden en Dalfsen participeren en waar Proscoop het programmamanagement voert.

Werkagenda Arnhem en Achterhoek

De gemeenten in de regio’s Achterhoek en Arnhem werken we samen met zorgaanbieders en zorgverzekeraar Menzis in de vorm van een Werkagenda. Deze werkagenda bestaat uit een aantal pilots en projecten in een beperkt aantal gemeenten in het werkgebied van Menzis. Van de ervaringen wordt geleerd en de resultaten kunnen worden toegepast in alle gemeenten. Bijvoorbeeld door middel van handreikingen, toepassingsgerichte instrumenten, leerbijeenkomsten en werkconferenties.
Inhoudelijk ligt de focus ligt op de volgende thema’s:

  • Effectief samenwerken in de wijk
  • GGZ Volwassenen
  • Overgang 18 -/18+

In de verschillende gemeenten worden nieuwe werkwijzen in de samenwerking tussen zorg en welzijn ontwikkeld. Proscoop ondersteunt waar nodig en mogelijk gemeenten bij de implementatie van tools die vanuit de werkagenda zijn ontwikkeld.

Zorggebruik gemeenten

Ook in de regio’s Drenthe, Flevoland en Zwolle bestaat een goede samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Hier ligt de nadruk op wijkverpleging en de grensvlakken tussen de WMO, Zorgverzekeringswet en WLZ. Daarnaast is veel aandacht voor het verkrijgen van (cijfermatig) inzicht in het zorggebruik in de verschillende gemeenten/regio’s.
Door data-analyse van het zorggebruik (en de verschillen daarin tussen gemeenten) kunnen we samen het gesprek voeren over zorg en gezondheid in de gemeente/regio.
Proscoop ondersteunt hierin door middel van de aanpak data-dialoog-doen en informatiemanagement.

Gerelateerde items

Gezondheid als vertrekpunt in landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024

Eind mei 2020 is de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 gepresenteerd. Met de titel 'Gezo... Lees meer

Leerzaam, interactief en succesvol symposium over gezondheid en geld

Hoe moeilijk is het om met mensen te praten over geldzorgen? Wat te doen bij een vermoede... Lees meer

Armoede, samenhang tussen sociaal domein en gezondheidszorg

Er is een stijgende groep mensen die zorgvragen hebben. Vaak ligt de oorzaak van de vraag... Lees meer