Zorgorganisaties

Zorggroepen, gezondheidscentra, netwerken, samenwerkingsverbanden en andere zorgorganisaties in de eerste lijn krijgen steeds meer te maken met strategische vraagstukken.
Dat vraagt om een meerjarenvisie, soms om een projectorganisatie of de vorming van netwerken. De zorg verandert en vraagt om nieuwe organisatievormen.

Bepalend in de ontwikkelingen is het landelijke project Organisatie&Infrastructuur (O&I) dat draait om het ontwikkelen van een nieuwe bekostigingsstructuur voor versterking van de organisatiegraad in de eerste lijn.

Aanleiding zijn de afspraken in het hoofdlijnenakkoord 2014-2017 over versterking van de eerste lijn. De partners uit het akkoord hebben de overtuiging dat versterking van de organisatiegraad van de eerste lijn een noodzakelijke voorwaarde is om de ambities uit het akkoord te realiseren én de uitdagingen die er op de eerste lijn afkomen het hoofd te bieden. Daarnaast is afgesproken dat de resultaatgerichtheid van de eerste lijn kan worden verhoogd. In april 2017 hebben Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS, LHV en InEen overeenstemming bereikt over invoering van vier nieuwe betaaltitels O&I per 1 januari 2018.
De ondersteuning van lokale en regionale eerstelijnsorganisaties richt zich volgens het O&I model op zes functies:

  • Kwaliteit
  • Innovatie
  • Bedrijfsvoering
  • Informatiebeleid en ICT
  • Professionele samenwerking
  • Gemandateerde afspraken met lokale overheden en zorgaanbieders

Met name op het gebied van kwaliteit, innovatie en samenwerking kan Proscoop van uit haar rol als programmamanager, projectmanager of informatiemanager een rol spelen in de realisatie van de ambities uit het akkoord.

Gerelateerde items

Oncologienetwerken Oost- en West-Achterhoek

In twaalf voorbeelden biedt ons Jaarbericht 2019 een heldere blik hoe we in de regio de f... Lees meer

Een gezamenlijk regiobeeld voor de Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen

Proscoop gaat in samenwerking met Trendbureau Drenthe en in opdracht van de Alliantie Dre... Lees meer

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars geven aan dat ze willen dat hun klanten erop kunnen vertrouwen dat ze de... Lees meer